ΕΡΤ

Νέες ρυθμίσεις για τους ορκωτούς λογιστές

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, που αφορά το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, με την Οδηγία 2006/43 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9-6-2006).

Η αναγκαιότητα εισαγωγής του νέου νομοθετικού πλαισίου, υπαγορεύεται από το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις γενικότερες σύγχρονες τάσεις, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο. Το κείμενο της Οδηγίας αποβλέπει στη ρύθμιση βασικών παραμέτρων του ελεγκτικού επαγγέλματος όπως στην καθιέρωση εποπτικής αρχής, στην διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή.

Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλες ελεγκτικές εργασίες που διενεργούνται από τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Ειδικότερα ρυθμίζονται κατά τρόπο λεπτομερή το λογιστικό ελεγκτικό επάγγελμα και κυρίως οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, τόσο του νομίμου ελεγκτή, όσον και των ελεγκτικών γραφείων. Ορίζονται λεπτομερώς οι απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις όπως: Γενικές Αρχές Λογιστικής, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο, καθώς επίσης και τα σχετικά με την άσκησή τους, προκειμένου να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια.

Κατά αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο ρυθμίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σχετικής άδειας, όσο και οι παραβάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκληση της άδειας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας είναι η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, εφόσον η όλη δραστηριότητά τους αφορά το δημόσιο συμφέρον.

Για τη γενικότερη προστασία, όλοι οι Δημόσιοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια, καταχωρούνται σε μητρώο που είναι προσιτό σε όλους και περιέχει βασικές πληροφορίες για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου), που ασκεί την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος ως ΝΠΔΔ μέσω και της έκδοσης Κανονιστικών Πράξεων, δηλαδή Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, υιοθετεί τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι.

Επίσης ρυθμίζονται μεταξύ των άλλων θέματα που αφορούν την αντικειμενικότητα των ελέγχων, την ανεξαρτησία των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, καθώς και θέματα προστασίας των επαγγελματικών δεδομένων των ελεγχόμενων.

Τέλος εισάγονται διάφορες διατάξεις που αφορούν θέματα της ΕΛΤΕ, της ΕΠΕΙΑ, θέματα ασφαλειών ζωής και τραπεζικής – καταναλωτικής πίστης.

ΕΦΕΕΘ - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Νέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: efeethe@otenet.gr

ΠΡΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Θεσσαλονίκη 19-6-2008

ΚΟΙΝ:

1) ΥΠΟΥΡΓΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Γ. ΣΟΥΦΛΙΑ
2) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
3) Μ.Μ.Ε.


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,


Από 17/6/2008 ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο κτηματολόγιο.

Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σʼ αυτές τις περιοχές, καλούνται να τη δηλώσουν από 17/6/2008 μέχρι 30/9/2008.

Μεταξύ των τρόπων υποβολής των δηλώσεων, σχεδιάστηκε από εσάς και η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω internet, μια διαδικασία που είναι γρήγορη και αποβλέπει στην αποφυγή συνωστισμού, ταλαιπωρίας και σπατάλης παραγωγικών ωρών για τους πολίτες.

Για να χρησιμοποιηθεί όμως η υπηρεσία αυτή, χρειάζεται ο κάθε πολίτης να διαθέτει προσωπικό e-mail, κάτι που στη χώρα μας διαθέτουν ελάχιστοι και ίσως οι περισσότεροι να μην είναι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Επίσης τα Φοροτεχνικά-Λογιστικά γραφεία στα οποία απευθύνονται οι περισσότεροι πολίτες για να συντάξουν και να υποβάλλουν μέσω του internet τις δηλώσεις του κτηματολογίου, δεν μπορούν να το κάνουν, διότι με το e-mail του γραφείου τους δεν μπορούν να εγγράψουν τους πελάτες τους στο σύστημα και να πάρουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, αφού το κάθε γραφείο διαθέτει ένα e-mail.

Επειδή με την ίδια διαδικασία τα Φοροτεχνικά-Λογιστικά γραφεία εξυπηρετούν τους χιλιάδες πελάτες τους μέσω του TAXISNET και του ΙΚΑ.gr, όπου δεν χρειάζεται e-mail ανά πελάτη, για να λάβει το Φοροτεχνικό-Λογιστικό γραφείο κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα για λογαριασμό τους, παρακαλούμε, αν πράγματι θέλετε να εξυπηρετήσετε τις χιλιάδες των πολιτών, να αλλάξετε τον τρόπο εγγραφής στο σύστημα με τα προσωπικά e-mail, να ακολουθήσετε τον τρόπο του συστήματος του TAXISNET και του ΙΚΑ.gr, για να είναι ουσιαστικά χρηστικός ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων του κτηματολογίου μέσω του internet.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διπλή αναπροσαρμογή στους συντελεστές ΦΠΑ εισηγούνται στο υπουργείο Οικονομικών

Διπλή αναπροσαρμογή στους συντελεστές ΦΠΑ εισηγούνται στο υπουργείο Οικονομικών

Αύξηση από 2 ως και 3 μονάδες του συντελεστή 19% του ΦΠΑ, με την ταυτόχρονη ένταξη πολλών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το 9% σε χαμηλότερους συντελεστές, προτείνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών στον Γ.Αλογοσκούφη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα Το Βήμα, το υπουργείο Οικονομικών αρνείται επισήμως ότι έχουν υποβληθεί παρόμοιες προτάσεις στον κ. Αλογοσκούφη, ωστόσο, καθώς οι περισσότερες δαπάνες είναι ανελαστικές και δεν μπορούν να κοπούν, θεωρούν ότι η διπλή αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ μπορεί να δώσει πολύτιμες «ανάσες» στον προϋπολογισμό.

Έτσι, ενώ η κυβέρνηση απέρριπτε το ενδεχόμενο να αυξήσει τον ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 20%, τώρα λόγω των διεθνών οικονομικών εξελίξεων, αλλά και λόγω της αδυναμίας της να μειώσει τις δαπάνες (απλώς τις μετακυλίει στους επόμενους μήνες) και να αυξήσει τα έσοδα, είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, στο πεντάμηνο αυξήθηκαν με ρυθμό 5,3% έναντι ετησίου στόχου 12,1%, ενώ μόνο τον Μάιο αυξήθηκαν κατά μόλις 2,1%. Ο ΦΠΑ των ΔΟΥ αυξήθηκε κατά 11% ή 85 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 856 εκατ. ευρώ έναντι 771 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2007, κινείται όμως σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ετήσιο στόχο (13,6%).

Έτσι, στο πεντάμηνο έχει ήδη δημιουργηθεί μια «μαύρη τρύπα» στον προϋπολογισμό ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση αναμένει να επεξεργαστεί τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Συμβούλιο Κορυφής) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύγκλιση των συντελεστών ΦΠΑ που θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο.

Τον ίδιο μήνα το θέμα του ΦΠΑ και γενικά των έμμεσων φόρων θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο ΕcoFin.

Πηγή In.gr

Ελεγχοι: Στο στόχαστρο οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Ελεγχοι: Στο στόχαστρο οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΥΣ ελέγχους στις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί τους τελευταίους μήνες θα διενεργήσει άμεσα ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι επιτηδευματίες που θα εντοπιστούν από τους ελέγχους να μην έχουν αποδώσει το Φ.Π.Α. θα κληθούν να περάσουν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Την εντολή αυτή έδωσε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου που έχει εκπονηθεί για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων ύστερα από το «ναυάγιο» τους στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους οπότε και η υστέρηση προσεγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο ζήτησε από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. όπως προχωρήσουν άμεσα και στην εντατικοποίηση των ελέγχων, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Εφοριών που παρουσιάζουν υστέρηση στην απόδοση του Φ.Π.Α., ή ακόμη και αύξηση έως 10% καθώς το ποσοστό αυτό καλύπτει απλώς το στόχο που έχει τεθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να επιταχυνθούν οι προληπτικοί και προσωρινοί έλεγχοι για την έγκαιρη απόδοση του Φ.Π.Α., προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός που «ακροβατεί» σε τεντωμένο σχοινί.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου, ανέφεραν ανώτατα στελέχη του υπουργείου, οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονται για έλεγχο θα προέρχονται στο εξής από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που θα πιστοποιούν ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α. δεν έχουν καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που αναλογούν προς καταβολή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Πηγή Ναυτεμπορική

Καμία αλλαγή στη διαδικασία μεταβιβάσεων και αγοραπωλησιών λόγω Κτηματολογίου

Καμία αλλαγή στη διαδικασία μεταβιβάσεων και αγοραπωλησιών λόγω Κτηματολογίου

XΩPIΣ την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταγραφής του ακινήτου στο Kτηματολόγιο θα γίνονται οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την Τρίτη, 17 Ιουνίου, οπότε και ξεκινά η κτηματογράφηση 107 νέων περιοχών σε όλη τη χώρα.

Με κοινή δήλωσή τους ο πρόεδρος της Κτηματολόγιο Α.Ε. Χρήστος Γούλας και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας Νικόλας Στασινόπουλος διευκρινίζουν ότι από τη 17η Ιουνίου 2008 η μόνη επιπλέον υποχρέωση του συμβολαιογράφου είναι να υπενθυμίζει στους συμβαλλομένους την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επεξηγηματική επιστολή της Κτηματολόγιο Α.Ε.: από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων την Τρίτη 17 Ιουνίου οι συμβολαιογράφοι συντάσσουν τα συμβόλαιά τους κανονικά όπως και πριν, χωρίς να επισυνάπτουν σ΄ αυτά οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση υποβολής δήλωσης.

Αντίστοιχα, οι υποθηκοφύλακες μεταγράφουν τα συμβόλαια όπως και πριν χωρίς να ελέγχουν εάν ο πωλητής έχει υποβάλει δήλωση ή όχι.

Στην περίπτωση που ο πωλητής παρά την υποχρέωσή του από τον νόμο να υποβάλει δήλωση δεν το έπραξε, αρκεί η μεταγενέστερη δήλωση ιδιοκτησίας από τον αγοραστή.

Η κοινή δήλωση των κκ. Γούλα και Στασινόπουλου ήρθε απάντηση έντονης φημολογίας που ανέφερε ότι η έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι αν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μεταβιβαστεί πριν τη λήξη των προθεσμιών και αφού έχει κατατεθεί η σχετική δήλωση ιδιοκτησίας, τότε θα κληθούν να καταβάλουν το πάγιο τέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα και τα δύο συμβαλλόμενα ή περισσότερα, μέρη.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πωλήσει το ακίνητο πριν υποβάλει τη σχετική δήλωση, απαλλάσσεται από την καταβολή του πάγιου τέλους και το επωμίζεται ο νέος αγοραστής.

Αντίθετα, εάν προχωρήσει στη δήλωση του ακινήτου του και εν συνεχεία μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία θα έχει πληρώσει το πάγιο τέλος. Στην προκειμένη περίπτωση ο καινούργιος αγοραστής δεν αποδεσμεύεται από την υποχρέωση αυτή και καλείται να υποβάλει και ο ίδιος παρόμοια δήλωση καταβάλλοντας το ανάλογο αντίτιμο.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τις απλές μεταβιβάσεις και για αυτό τον λόγο συμφέρει τους ιδιοκτήτες να μεταφέρουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου πριν δηλωθεί εντός της προθεσμίας, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καινούργιος κάτοχος του.

Πηγή Express

Από 17 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκινάει η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα.
Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ΄αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008.
Πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα με το οποίο σε λιγότερο από 4 χρόνια θα καταγράψουμε 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα εντάξουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 3,1 εκατ. στρέμματα. Για να γίνει αντιληπτό σημειώνουμε ότι από το 1995 έως το 2008, δηλαδή σε 13 χρόνια, έχουν καταγραφεί λιγότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περίπου 6 εκατ.
Έτσι, με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 3 εκατ. πολίτες, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι :
1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.
Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.
2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.
Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Σημειώνουμε ότι το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.
Από εκεί και πέρα, ζητάμε εφόσον υπάρχουν να μας προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.
Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.
4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35€ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20€.
Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.
5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.
Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας από τις 17 Ιουνίου 2008.
6. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.
7. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8. Ειδικά οι ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

Κτηματολόγιο δοκιμασίας των πολιτών

Η περιπέτεια της κτηματογράφησης αρχίζει.

Περίπου τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν μόνο τρεισήμισι μήνες:

α) για να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο θα δηλώσουν στο κτηματολόγιο τα δικαιώματά τους σε ακίνητα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις πρωτεύουσες των νομών

β) να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα (συνήθως ένα συμβόλαιο, πολύ περισσότερα στις σύνθετες ιδιοκτησιακά περιπτώσεις)

γ) να επισκεφθούν ένα από τα 76 γραφεία κτηματογράφησης για να προμηθευτούν τα απαραίτητα έντυπα των δηλώσεων

δ) εν μέσω θέρους και καλοκαιρινών αδειών να σπεύσουν στις τράπεζες, προκειμένου να πληρώσουν το «κτηματόσημο»

ε) να επισκεφθούν ένα, δύο ή και περισσότερα γραφεία κτηματογράφησης, ανάλογα με το πού βρίσκονται τα ακίνητα που κατέχουν, προκειμένου να δηλώσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας τους. Δεν χρειάζεται μεγάλη δόση φαντασίας για να υποθέσει κανείς τι πρόκειται να συμβεί...

Σεμινάρια για το κτηματολόγιο