ΕΡΤ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με προκαταβολή 5%

Παρατείνονται ως και τις 27 Φεβρουαρίου 2009 οι προθεσμίες υπαγωγής στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με διατάξεις τις οποίες κατέθεσε το Yπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η παράταση, σύμφωνα με το Yπουργείο Οικονομικών, κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις αλλά δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή τη δυνατότητα, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που επηρέασε και την ελληνική οικονομία στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής (από 15%). Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 ευρώ (από 300). Συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008.

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω τροπολογία - προσθήκη δεν συμπεριλαμβάνεται εξουσιοδότηση που να παρέχει με υπουργική απόφαση τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Ακόμη, με άλλες διατάξεις απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης από 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερη η επένδυση σε έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: www.express.gr

Παράταση περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων και ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο.

Δελτίο τύπου
Αθήνα : 15.1.2009

Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και η ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με την κατάθεση σχετικών διατάξεων στο σχέδιο νόμου για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις αλλά δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή τη δυνατότητα, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που επηρέασε και την ελληνική οικονομία στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Με τη διάταξη που αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Επιπλέον προβλέπεται :

- Η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008

- Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής

- Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 ευρώ

- Συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω τροπολογία - προσθήκη δεν συμπεριλαμβάνεται εξουσιοδότηση που να παρέχει με υπουργική απόφαση τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση.

Έρχονται πρόσθετα μέτρα το 2009

Έρχονται πρόσθετα μέτρα το 2009
Γιατί ο προϋπολογισμός κινδυνεύει να μείνει στον αέρα. Ολη η έκθεση του ΙΟΒΕ

«Η Ελλάδα υφίσταται και αυτή εντονότερα το τελευταίο διάστημα τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, παρόλο που η συμμετοχή στην Ευρωζώνη έχει αποδειχθεί ευεργετική έως τώρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η έκεθση του ΙΟΒΕ».

«Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η μεγάλη διεύρυνση των επιτοκιακών περιθωρίων δανεισμού (spreads), καθώς η διεθνής αβεβαιότητα προκάλεσε μεγαλύτερη εστίαση των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου στις στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας, και ιδιαίτερα στα υψηλά ελλείμματα και το υψηλό χρέος.

Στενά τα δημοσιονομικά όρια, ανέφικτοι οι στόχοι του προϋπολογισμού χωρίς πρόσθετα μέτρα

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, οι δυσκολίες είναι αυξημένες. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008 κινείται ήδη εκτός στόχων, οι οποίοι έτσι και αλλιώς όπως είχε τονίσει το ΙΟΒΕ ήταν ανέφικτοι. Τα έσοδα υπολείπονται των στόχων κατά σχεδόν δύο δισεκ. ευρώ, ενώ και στην πλευρά των δαπανών σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. Ήδη το έλλειμμα για το 2007 επανεκτιμήθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ αντί πρόβλεψης 2,7%, ενώ και το έλλειμμα του 2008 ενώ προβλεπόταν αρχικά στο 1,6% του ΑΕΠ εκτιμάται (ΥΠΟΙΟ) ότι θα διαμορφωθεί στο 2,5%. Στην πραγματικότητα η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της αξίας των αποθεματικών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην αύξηση του στοιχείου των εθνικολογιστικών προσαρμογών, υποθέσεις οι οποίες δύσκολα ερμηνεύονται σε μια εποχή που η αξία των αποθεματικών πολλών ταμείων μειώνεται λόγω πτώσης των τιμών στο χρηματιστήριο. Έτσι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί το 2008 πάνω από το 3% του ΑΕΠ.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του 2009 οι προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες είναι επίσης εξαιρετικά αισιόδοξες και δύσκολα επιτεύξιμες, χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Στην πλευρά των εσόδων η αύξηση κατά 15%, χωρίς μάλιστα πρόσθετα φορολογικά μέτρα είναι πολύ μεγάλη και συνεπάγεται ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων (ως προς το ΑΕΠ) της τάξης του 2,25, επίδοση που δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη δημοσιονομική ιστορία της χώρας. Στην πλευρά των δαπανών, ο ρυθμός αύξησης είναι σημαντικά μεγαλύτερος από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, παρά τη μείωση των δαπανών του ΠΔΕ. Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους αυξάνονται μόνο κατά 6,2%, πρόβλεψη μάλλον υποεκτιμημένη, αφού το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου διευρύνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2009 θα ξεπεράσει και πάλι το 3% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος, που παραμένει σταθερά πάνω από το 100% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον πιστωτικής στενότητας και παρά τη μείωση των επιτοκίων, δύσκολα θα εμφανίζει τάσεις μείωσης.

Συμπερασματικά, η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού του 2009, χωρίς πρόσθετα μέτρα και χωρίς ανατροπή του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος προς το ευνοϊκότερο, θα είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Οι δυνατότητες για άσκηση επεκτατικής πολιτικής, είναι πλέον πολύ περιορισμένες, όχι λόγω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά κυρίως λόγω των περιορισμών του τίθενται από τις χρηματαγορές. Μια γενικευμένη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής θα δώσει ένα αρνητικό σήμα στις αγορές και αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες στο κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας γενικότερα.

Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική;

Εξάλλου, μια γενικευμένη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, σε μια χώρα με σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα του ισοζυγίου, χωρίς να τονώσει ανάλογα την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια και σε ένα περιβάλλον ανοδικής οικονομικής δραστηριότητας υιοθετήθηκε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, χωρίς προσπάθεια δημιουργίας πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό (αντικυκλική πολιτική). Με την αναμενόμενη οικονομική επιβράδυνση σήμερα θα επιβαλλόταν η άσκηση μιας πιο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής για να τονωθεί η ζήτηση, όμως δεν υπάρχουν πλέον τα περιθώρια.

Επιβραδύνεται η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, σταθερά υψηλότερη όμως της ευρωζώνης

Η αναθεώρηση των μακροοικονομικών μεγεθών από την ΕΣΥΕ, οδήγησε σε σημαντικές διαφοροποιήσεις για ολόκληρη την περίοδο από το 2001 και μετά και ιδιαίτερα τη διετία 2004-2005. Ο μέσος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ την πενταετία 2001-2005 εκτιμάται με τα νέα δεδομένα στο 4,2% έναντι 4,4%, ενώ από την άλλη πλευρά, η διετία 2006-2007 χαρακτηρίζεται από οριακά ισχυρότερη ανάπτυξη, 4,3% αντί 4,1%. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η υποχώρηση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2008, στο 3,1%, είναι από τις χαμηλότερες επιδόσεις της τελευταίας τριετίας. Κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να είναι η τελική κατανάλωση και οι επενδύσεις, αμφότεροι όμως ιδιαίτερα εξασθενημένοι σε σχέση με προηγούμενα έτη. Βελτίωση παρατηρείται μόνο στον εξωτερικό τομέα, καθώς αμβλύνεται η αρνητική συμβολή του στο ΑΕΠ.

Οι περισσότεροι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας σημειώνουν επιβράδυνση ή ακόμα και υποχώρηση από το καλοκαίρι του 2008, εξέλιξη που αποτυπώνει τις επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Οι συνέπειες της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής, διαχέονται σταδιακά στο σύνολο της οικονομίας και αναμένεται να αποτυπωθούν με εντονότερο τρόπο στο επόμενο διάστημα, καθώς η αγορά έχει αρχίσει να τις προεξοφλεί με απαισιόδοξες εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Ανεργία

Η ανεργία διατηρείται στα επίπεδα του 7,2% το τρίτο τρίμηνο του 2008, βελτιωμένη σε σχέση με το 2007 (7,9%), ενώ σταθερότητα παρατηρείται και στην αύξηση της απασχόλησης (1%). Αν και σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί σε επίπεδο κάτω του 8%, οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν ανακοπή της πτωτικής της πορείας και πιθανή ενίσχυσή της στο αʼ τρίμηνο του 2009. Μόνο ο πληθωρισμός εμφανίζει πλέον σημαντική αποκλιμάκωση μετά από μία παρατεταμένη περίοδο έντονης ανοδικής πορείας, αν και σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4,3% όπως είχε προβλέψει το ΙΟΒΕ από τον Ιούνιο. Η σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου, αλλά περισσότερο η επιβράδυνση της δραστηριότητας, παρά τη μείωση των επιτοκίων, θα διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τον πληθωρισμό κατά τους πρώτους μήνες του έτους, χαμηλότερα του 3%. Το ΙΟΒΕ συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα θεωρεί ότι ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ το 2009 θα επιβραδυνθεί στο 2% περίπου.

Πηγή Ημερησία

ΕΣΕΕ Δελτίο τύπου για αίτημα παράτασης περαίωσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με αφορμή τα πρόσφατα βίαια επεισόδια αλλά και την γενικότερη κρίση που επηρεάζει αρνητικά την αγορά, και στα πλαίσια λήψης μέτρων αναγκαίων για την τόνωση της ψυχολογίας, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη προτείνοντας μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:

1. Παράταση έως 30 Ιουνίου 2009 των προθεσμιών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 ν. 3259/2004, ως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το ν. 3697/2008, για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ένταξη στην ρύθμιση και της χρήσης του 2007 και αύξηση του αριθμού των δόσεων.

2. Παράταση έως 30 Ιουνίου 2009 των προθεσμιών καταβολής των χρεωστικών υπολοίπων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών που είχαν ρυθμιστεί με διάφορες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της 8ης Ιουνίου 2008.

Ανακοίνωση Από το Υ.Οικονομικών σχετικά με την μη υποβολή προστίμου για διόρθώσεις δηλώσεων ΕΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜε αφορμή σημερινό δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι στην Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008» (ΠΟΛ.1143, 31-10-2008) ρητά αναφέρεται ότι για τις διορθώσεις δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008 που υποβάλλονται με έντυπο Ε9 έτους 2008 και πραγματοποιούνται εντός 60 εργασίμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Επομένως, έχει προβλεφθεί να μην επιβάλλεται πρόστιμο σε όσους υποβάλλουν διορθωτική δήλωση εντός της προθεσμίας αυτής.

Παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου για την περαίωση εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου για την περαίωση εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών


Η μικρή προσέλευση των φορολογουμένων και οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις αναμένεται -εκτός απροόπτου- να οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών σε παράταση των προθεσμιών για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2006 και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Η προθεσμία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έληξε την περασμένη Δευτέρα, ενώ για την περαίωση λήγει σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Το Βήμα, καθώς οι εφορίες ακόμη δεν έχουν προλάβει να στείλουν στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες τα σημειώματα περαίωσης, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει παράταση των σχετικών προθεσμιών.

Πηγή Το βήμα

ΠΟΛ.1177/30.12.2008 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1128734/1377/Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ:1177
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4106 72 ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο 210-3644781


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).
2) Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).
3) Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄).
4) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2009.
5) Την αριθ. 42362/Υ.252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2009 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2009, που κανονικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, παρατείνεται μέχρι 09 Ιανουαρίου 2009.
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Παράταση μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2009 για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Παράταση μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2009 για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Το υπουργείο οικονομικών με απόφαση της τελευταίας στιγμής έδωσε παράταση για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας.

ΠΟΛ.1178/31.12.2008 Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.1128746/9216-20/0016

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΠΟΛ : 1178
Τμήμα Α
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3635963 -3635480
3636489
FAX : 210 3635077

ΘEMA: Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Η προθεσμία καταβολής του Ε.Τ.ΑΚ., η οποία λήγει στις 31.12.2008, παρατείνεται μέχρι και τις 15.01.2009.
Θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την καταβολή του ΕΤΑΚ

Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την καταβολή του ΕΤΑΚ


Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2009 η προθεσμία καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, η οποία έληγε σήμερα.