ΕΡΤ

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 εως τις 18-10-2011

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

Παράταση δόθηκε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και στα ισοζύγια σύμφωνα με απόφαση του Υπ.Οικονομικών .

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010,μέχρι 18-10-2011, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Nέες οδηγίες για την υπηρεσία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.  Η υπηρεσία εξυπηρετεί τους δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό Έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS).  Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (βλέπε Εικόνα 1).  Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 54160. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος αίτησης καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.Εικόνα 1Παράδειγμα μηνύματος:  ΕΤΑ   044553463   06543287
                                                              /                        \
                                                        (ΑΦΜ)     (Αριθμός παροχής)

Υπενθυμίζεται ότι ιδιοκτήτες που θα καταβάλουν μειωμένο τέλος (0,5€/τμ) είναι α) πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και άνω) με εισόδημα μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ καθώς και αυτοί που οι ίδιοι ή άτομα που προστατεύουν είναι ολικώς τυφλοί ή με βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.  Επίσης, απαλλάσσονται από το τέλος άνεργοι ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας, ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει συγκεκριμένα να είναι μακροχρόνια άνεργοι ή να έχουν επιδοτηθεί για τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα τελευταίους μήνες.

Με την υποβολή έγκυρης αίτησης στην υπηρεσία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2011, ο δικαιούχος ιδιοκτήτης, του οποίου η αίτηση θα γίνει δεκτή, εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της απαλλαγής ή της έκπτωσης στον αμέσως επόμενο λογαριασμό ηλεκτρισμού. Για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα την αίτησή τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 (λήξη της υπηρεσίας), και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, η απαλλαγή ή η έκπτωση θα συμψηφιστεί στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης. Η ενημέρωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη για το αποτέλεσμα της αίτησής του θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής απαντητικού μηνύματος.  Δικαιούχοι της απαλλαγής ή της έκπτωσης για τους οποίους δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση ή στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία.

Η διευκρίνηση του Υπ.Οικονομικών για το σήριαλ των αποδείξεων

Μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στη σημασία που έχει το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί αναλογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι μόνο λόγω του δημοσιονομικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται, αλλά και γιατί εισάγεται μία πολύ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα. Το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο και συζητήθηκαν στον διευρυμένο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στη σημασία που έχει το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί αναλογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι μόνο λόγω του δημοσιονομικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται, αλλά και γιατί εισάγεται μία πολύ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα.

Το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο και συζητήθηκαν στον διευρυμένο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Επίσης, ο κ. Βενιζέλος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, που όχι απλώς και μόνον θα κωδικοποιεί και θα ολοκληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί τους τελευταίους τρεις μήνες για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία, αλλά θα περιέχει και ορισμένες θεμελιώδεις, απλές και πρακτικές παρεμβάσεις για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των μειωμένων δημοσίων εσόδων επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος πραγματικών εισοδημάτων δεν εντοπίζεται από το φορολογικό μηχανισμό και βρίσκεται εκτός φορολογητέας ύλης.

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ανάγκη το διαθέσιμο δηλωμένο εισόδημα κάθε νοικοκυριού, ο προσδιορισμός του οποίου θα γίνεται επί τη βάση, όχι μόνο της δήλωσης αλλά και διαφόρων διασταυρώσεων και αλγοριθμικών κριτηρίων, να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο ως προς το μέρος της κατανάλωσης, όσο και ως προς το μέρος της αποταμίευσης.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε αδιανόητο τον ισχυρισμό ορισμένων μέσων ενημέρωσης ότι πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν να επιβληθεί το νέο μέτρο για τις αποδείξεις αναδρομικά για το 2011, όταν ήταν εξαρχής σαφές ότι όλο αυτό το νέο σύστημα βασίζεται στη χρήση συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων, που ακόμα δεν χρησιμοποιούνται -και άρα δεν χρησιμοποιήθηκαν- για την καταγραφή συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2011, αλλά συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μετά την εφαρμογή του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος. Ήταν εξαρχής σαφές ότι η έναρξη εφαρμογής από το 2012 με βάση τα εισοδήματα του 2011 αφορούσε το αφορολόγητο όριο και τις φορολογικές απαλλαγές και όχι τις αποδείξεις.

Υπάρχουν όμως, όπως τόνισε ο κ. Βενιζέλος, πολύ ισχυρά αντανακλαστικά εναντίον κάθε μέτρου που χτυπάει πραγματικά την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία στην ρίζα της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  αντίδραση που σημειώθηκε κατά του απλού κανόνα να καταγράφεται ο τρόπος διάθεσης του διαθέσιμου εισοδήματος (δηλαδή του εισοδήματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων), το οποίο είτε καταναλώνεται, είτε αποταμιεύεται.

Είναι χαρακτηριστικό δε, όπως ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, ότι το μέσο επίπεδο κατανάλωσης, με βάση τις ισχύουσες Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών στην Ελλάδα, ξεπερνάει το 85%, πολύ πάνω από το 60% που αναφέρθηκε ω πιθανό επίπεδο κατανάλωσης στα υψηλά διαθέσιμα εισοδήματα (100.00 ευρώ). Υπάρχουν μάλιστα εισοδηματικά επίπεδα, στα οποία η κατανάλωση ξεπερνά το 100%, ακριβώς επειδή στις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών αποτυπώνεται και ένα τουλάχιστον μέρος των εισοδημάτων που προκύπτουν από παραοικονομικές δραστηριότητες.

Η στάση του Υπουργικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό ήταν ομόθυμη: To Υπουργικό Συμβούλιο θεώρησε ότι τέτοια μέτρα, όπως το καθολικό ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» και η τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο διατίθεται το διαθέσιμο εισόδημα, είναι ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξουν νοοτροπίες και συμπεριφορές δεκαετιών και να διευρυνθεί η φορολογική βάση, ώστε να απαλυνθούν τα βάρη που καλούνται να σηκώσουν κατά κύριο λόγο μισθωτοί και συνταξιούχοι. -

"Ντροπή" Συνεχίζεται η ταλαιπωρία ΑΜΕΑ - Πολυτέκνων από τον ΟΑΕΔ

Βρίσκεται ακόμα μετά από τρία χρόνια σε εκκρεμότητα ο διαγωνισμός του νόμου 2643/98 που αφορά τους διορισμούς 700 περίπου επιτυχόντων στην προκύρηξη του 2008.

Αμέα, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και Τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης, άνθρωποι που ανήκουν δηλαδή σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες αναμένουν ακόμα στις περισσότερες περιπτώσεις την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τον ΟΑΕΔ (ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαδικασία) ενώ στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι επιτυχόντες έχουν λάβει επιστολές πρόσληψης εδώ και μήνες, χωρίς κανείς να τους ενημερώνει καν για το πότε θα εργαστούν.

Να επισημάνουμε εδώ οτι ο διαγωνισμός αυτός ακολούθει τα ΦΕΚ προκυρήξεων με όλα τα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν δοθεί "χαριστικά" σε άτομα ειδικών κατηγοριών αλλά μόνο υπο την προϋπόθεση οτί πληρούν όλα τα κριτήρια για των θέσεων. Επίσης οι θέσεις τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν προκυρηχθεί σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο από 5 χρόνια πριν ενω αφορούν υποχρεότικες τοποθετήσεις από την πλευρά του κράτους.

Τα τελευταία εμπόδια στην έκδοση των αποτελεσμάτων που αφορούσαν την αναρμοδιότητα του ΟΑΕΔ λογω Καλλικράτη ξεπεράστηκαν με την ψήφιση τροπολογίας τον περασμένο Ιούλιο όμως έκτοτε καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από τον ΟΑΕΔ για την συνεδρίαση των επιτροπών που θα εκδόσουν τα οριστικά αποτελέσματα σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική όπου βρίσκονται η πλειοψηφία των επιτυχόντων.

Η fresh-press την Παρασκευή που μας πέρασε επικοινώνησε με υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας καθώς επίσης και τον υφηπουργό εργασίας κ. Κουτσούκο, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων, πράγμα το οποίο αποτελεί και πολιτική εντολή από τον υπουργό κ. Κουτρουμάνη εδώ και περίπου ένα μήνα.

Χθες το απόγευμα για το συγκεκριμένο θέμα έγινε συνάντηση στο υπουργείο εργασίας μεταξύ του υφυπουργού κ. Κουτσούκου, του προέδρου του ΟΑΕΔ κ. Κικίλια και στελεχών του οργανισμού και του υπουργείου, ωστε να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΟΑΕΔ.

Στην είσοδο του υπουργείου συγκεντρώθηκαν και δεκάδες επιτυχόντες του διαγωνισμού οι οποίοι παρέδωσαν ενυπόγραφο υπομνημα που αναφέρει τα προβλήματα και τις θέσεις τους.

Το ίδιο υπόμνημα παραδόθηκε και στον κ. Κουτρουμάνη.

Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση σχετικά με την χθεσινή συνάντηση ώστε να ενημερωθούν και οι επιτυχόντες οι οποίοι κάτω από τις δυσκόλες προσωπικές τους συνθήκες, αναμένουν στην αβεβαιότητα περισσότερο από τρία χρόνια χωρίς ούτε καν να τους δίνεται το δικαίωμα, έχοντας τα τελικά αποτελέσματα στα χέρια τους, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας μέσα στο πολύ βαρύ εργασιακό και οικονομικό κλίμα που υπάρχει, πολύ περισσότερο για τις ευπαθείς ομάδες.

Ελπίζουμε η ηγεσία του υπουργείου να δώσει σύντομα τέλος στην αγωνία και την ταλαιπωρία των επιτυχόντων, οι οποίοι ζητούν το αυτονόητο, την δυνατότητα να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας την οποία έχουν "κερδίσει" με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο.