ΕΡΤ

Το ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής.

Τι προβλέπει για το ελληνικό πρόγραμμα, την επιτήρηση, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Σε συμφωνία που αποβλέπει στη μείωση του ελληνικού χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, με απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας κατά 50%, κατέληξε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης, που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημαίνεται στο ανακοινωθέν που υιοθέτησαν οι ηγέτες της Ευρωζώνης, ένα νέο πολυετές πρόγραμμα ΕΕ-ΔΝΤ ύψους 100 δισ. ευρώ για την Ελλάδα έως το 2014, πρόκειται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2011.

Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνοδεύεται από ενίσχυση των μηχανισμών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Οι ηγέτες της ευρωζώνης καλούν ακόμη το ΔΝΤ να συνεχίσει να συμβάλει στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος.

Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι οι μηχανισμοί για την επιτήρηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος πρέπει να ενισχυθούν, όπως ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, το κείμενο σημειώνει ότι «η ιδιοκτησία του προγράμματος είναι ελληνική και η εφαρμογή του είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών».

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της Τρόικας, θα δημιουργήσει για όσο διαρκέσει το πρόγραμμα, έναν επιτόπιο εποπτικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής εθνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα εργαστούν σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα για την παροχή συμβουλών και βοήθειας προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Προβλέπεται ότι οι εμπειρογνώμονες θα συνδράμουν την Τρόικα αξιολογώντας τη συμβατότητα των μέτρων που θα λαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του προγράμματος. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο νέος αυτός ρόλος θα περιγράφεται στο Μνημόνιο.

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση των σημαντικών επίσημων δανείων για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών η διακυβέρνηση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενισχυθεί σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα, αναφέρει το ανακοινωθέν των ηγετών της ευρωζώνης.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι οι χώρες της Ευρωζώνης θα παράσχουν υποστήριξη ύψους 30 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.

Επισημαίνεται ακόμη η δέσμευση της Ελλάδας να γίνει χρήση των εσόδων του προγράμματος «Ήλιος» και άλλων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις κατά 15 δισ. ευρώ στη μείωση του χρέους και στην αποκατάσταση της δυνατότητας δανειοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Θα παρασχεθεί τέλος πιστοληπτική ενίσχυση προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιότητα των εγγυήσεων, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα του Ευρωσυστήματος, μέσω των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζει το κείμενο.

Πηγή newsbeast.gr

Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης των ημιυπαιθρίων

ΥΠΕΚΑ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες στις υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν εξαιτίας των απεργιών και των καταλήψεων το προηγούμενο διάστημα, παρατείνει την προθεσμία της ρύθμισης που αφορά στην υπαγωγή της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής α) Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010), β) υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011), γ) καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011 και δ) καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής α) Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010), β) υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011), γ) καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011 και δ) καταβολής εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011).

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και για διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί, δίνεται παράταση στις παρακάτω προθεσμίες:

1. Η προθεσμία υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-2011.

2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

3. Η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου

Όπως είναι γνωστό η 28η Οκτωβρίου (ημέρα Παρασκευή), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προαιρετικής αργίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό. Έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν και επομένως χαρακτηρίζεται ως κατ΄ έθιμο αργία.

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου

Σε ότι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν. Έτσι ισχύουν τα εξής:
Α) Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, είτε γιατί έχει καθοριστεί ως αργία κατ΄ έθιμο, ή γιατί το αποφάσισε ο εργοδότης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός κλπ, οι μισθωτοί, πέρα από τον κανονικό τους μισθό η το ημερομίσθιό τους δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή.
Β) Αντίθετα εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι μισθωτοί απασχοληθούν δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους ( αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Μαζικές αναλήψεις από ΑΤΜ και γκισέ τραπεζών.

Οι καταθέτες έσπευσαν σε ΑΤΜ και γκισέ τραπεζών και οι τραπεζίτες έκαναν λόγω για «φοβικά συμπτώματα» εν όψει «γενναίου» haircut.
Εντονη κινητικότητα στις αναλήψεις καταθέσεων παρατηρήθηκε χθες, λόγω των πληροφοριών για μεγάλο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους ακόμα και στο 60%.

Οι καταθέτες έσπευσαν σε ΑΤΜ και γκισέ τραπεζών και οι τραπεζίτες έκαναν λόγω για «φοβικά συμπτώματα» εν όψει «γενναίου» haircut.

Από την αρχή του χρόνου 26 δισ. ευρώ «έφυγαν» από τις τράπεζες. Σύμφωνα με έκθεση της τρόικας, μέσα σε 45 μέρες (Σεπτέμβριος - 15 Οκτωβρίου) 5 δισ. ευρώ ήταν οι εκροές από καταθετικούς λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι Ελληνες τραπεζίτες διαβεβαιώνουν ότι ουδένα κίνδυνο διατρέχουν οι καταθέσεις και υπογραμμίζουν πως η έννοια της αποταμίευσης είναι «ιερή», και αν θιγεί αυτό το δικαίωμα τότε καμία Σύνοδος δεν θα μπορέσει να ανακόψει ένα τραπεζικό ντόμινο κατάρρευσης στην Ευρωζώνη.

Από την άλλη πλευρά οι Ελληνες πολίτες-καταθέτες, πιεσμένοι από τα αλλεπάλληλα κύματα λιτότητας και επιβολής φόρων, αναζητούν λύσεις για να διασφαλίσουν τις οικονομίες μιας ζωής. Και συχνά, χωρίς να σταθμίσουν σωστά το ρίσκο, αποσύρουν τα κεφάλαιά τους είτε για να τα «φυγαδεύσουν» στο εξωτερικό, είτε για να τα κρύψουν σε στρώματα, άλλοι μετατρέπουν τις καταθέσεις τους σε ξένα νομίσματα.

Μέχρι και το τέλος Ιουλίου, οι εκροές καταθέσεων ήταν συνεχείς και είχαν φτάσει τα 22,4 δισ. ευρώ με τα υπόλοιπα να υποχωρούν στα 187,2 δισ. ευρώ. Ο Αύγουστος ήταν ο μοναδικός μήνας την τελευταία διετία που παρατηρήθηκε επιστροφή κεφαλαίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου το κλίμα άλλαξε και πάλι. Το «κούρεμα» έπεσε στο τραπέζι και οι καταθέτες άρχισαν και πάλι τις αναλήψεις.

Πηγή Ημερησία

Ανακοίνωση Υ.Ο. για δόσεις εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος ν. 3986/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με όσα εκκαθαριστικά εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011 εκδόθηκαν στις 31/08/2011 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει το απόκομμα για την καταβολή της 2ης δόσης, ανακοινώνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή το αποδεικτικό είσπραξης της 1ης δόσης, εφόσον το ποσό πληρωμής 1ης και 2ης δόσης είναι το ίδιο. Αυτό ισχύει για την περίπτωση που οι φορολογούμενοι επιλέξουν να καταβάλουν τη δόση σε πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.ά.).

Εναλλακτικά και σε κάθε άλλη περίπτωση, η πληρωμή μπορεί να γίνει στην Δ.Ο.Υ.

Εκτακτη εισφορά:Παράταση προθεσμιών για πληρωμές στις εφορίες

Καθυστερήσεις στην πληρωμή φόρων και την τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις εισπράξεις του Δημοσίου, φέρνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις...
και η πολυήμερη κατάληψη του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών από τους εργαζόμενους. Υπό κατάληψη ήταν και χθες το κτίριο της ΓΓΠΣ και το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να ανακοινώσει παράταση στις προθεσμίες πληρωμής της έκτακτης εισφοράς, του φόρου εισοδήματος, αλλά και για την υπαγωγή των φορολογούμενων στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, φόρου κληρονομιάς, συγκεντρωτικών καταστάσεων κ.α.). Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει παράταση των προθεσμιών ως εξής:

Μέχρι 11 Νοεμβρίου 2011 για την πληρωμή της δεύτερης δόσης της «έκτακτης» εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί με το πολυ-εκκαθαριστικό και λήγει κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη δεύτερη δόση στην εφορία μόνο με το ΑΦΜ τους ή στα ταμεία των τραπεζών προσκομίζοντας την αρχική ειδοποίηση του πολυ-εκκαθαριστικού και εφόσον η δεύτερη δόση είναι ις ποση με την πρώτη δόση.

Μέχρι 11 Νοεμβρίου 2011 για την πληρωμή της δόσης του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 που λήγει κανονικά στις 31 Οκτωβρίου.

Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 για την υπαγωγή στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000 - 2009. Σημειώνεται ότι στην περαίωση μπορούν να υπαχθούν όσοι «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση ή είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση, και συγκεκριμένα επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, επιχειρήσεις με τζίρο έως 40 εκατ. ευρώ.

Μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011 για την υποβολή δηλώσεων που δεν είχαν υποβληθεί στο παρελθόν ή είχαν υποβληθεί ανακριβώς. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν έχουν υποβάλει αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠΑ, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και λοιπών φόρων και τελών (πλην ΦΜΑΠ), καθώς και τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις. Οι φορολογούμενοι μπορούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να καταθέσουν αρχικές ή τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς επιβαρύνσεις με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα ή με μειωμένες επιβαρύνσεις από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, επικρατεί χάος στις εφορίες εξαιτίας των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών, που δημιούργησαν μεγάλες εκκρεμότητες. Παράλληλα, πολλοί εφοριακοί δηλώνουν αδυναμία να εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους επικαλούμενοι τις απεργίες στο ΚΕΠΥΟ και το Γενικό Λογιστήριο.

Απεργίες
Πέρα από τα προβλήματα στο μηχανισμό είσπραξης εσόδων από τις απεργίες, κινητοποιήσεις ετοιμάζουν και άλλοι κλάδοι. Ηδη, η ΑΔΕΔΥ προτίθεται να προχωρήσει σε νέα πανελλαδική απεργία το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Σ' αυτή την κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι, χθες, τράβηξαν «χειρόφρενο» για 24 ώρες σε όλα τα μέσα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αθήνα. Σήμερα τα σχολεία θα υπολειτουργούν, καθώς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι κινητοποιήσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης, με τους δικηγόρους να προχωρούν σε αποχή σήμερα και αύριο και στις 3 και 4 Νοεμβρίου.


26/10/2011
Πηγή: www.imerisia.gr

Τεχνική εμπλοκή στην περαίωση μπλοκάρει την καταβολή από τους φορολογουμένους

Μετ' εμποδίων η περαίωση καθώς δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας αρκετές εφορίες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει διευκρινιστική εγκύκλιο από το υπουργείο Οικονομικών είτε ότι δεν έχει ακόμη ανοίξει η σχετική εφαρμογή στο Taxis.

Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ», αν και το έγγραφο της σχετικής εγκυκλίου προς τις εφορίες έχει εκδοθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου με την ένδειξη μάλιστα «εξαιρετικά επείγον», η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την περαίωση ακόμη δεν έχει ανέβει στο Taxis, σύμφωνα με όσα αναφέρουν προϊστάμενοι εφοριών αλλά και φοροτεχνικοί.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις είχαν γυρίσει την πλάτη στην προηγούμενη ρύθμιση το 2010, επρόκειτο να δεχθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 ραβασάκι για να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις της περιόδου 2000-2009, το οποίο και θα έπρεπε να αποδεχθούν εντός πέντε ημερών. Διαφορετικά, θα ελέγχονταν. Πηγές του υπουργείου υποστηρίζουν πως τον Σεπτέμβριο εισπράχθηκαν από περαίωση 119 εκατ. ευρώ, αλλά το πιθανότερο είναι τα έσοδα αυτά να αφορούν σημειώματα που είχαν αποσταλεί με τη ρύθμιση του 2010, τα οποία με τη νέα περαίωση αναβιώνουν.

Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς αλλά και προϊσταμένους των εφοριών, πρώτα πρέπει να ανοίξει η σχετική εφαρμογή του Taxis και μόνο αφού οι εφορίες κατεβάσουν το πρόγραμμα, μπορεί να αρχίσει η αποστολή των σημειωμάτων αυτών.


13/10/2011
Πηγή: www.imerisia.gr