ΕΡΤ

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου για το 2009Όπως είναι γνωστό, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις μη υποχρεωτικές ημέρες αργίας. Κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν εάν αυτό αποφασισθεί από τον εργοδότη, αν βεβαίως αυτός μπορεί νόμιμα να λειτουργήσει την επιχείρησή του , σύμφωνα με το Β Δ 748/1966, εκτός αν από διατάξεις τοπικού χαρακτήρα (Διατάγματα, Υπ. Αποφάσεις, Κανονισμοί κ.λπ.) προβλέπεται ότι η ημέρα αυτή είναι τοπική εορτή.

Α. Όσοι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ημέρα αυτή

Σε περίπτωση που δεν εργασθούν οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία μπορεί να τους περικοπεί από τις αποδοχές τους το μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους που αντιστοιχεί σε 8 ωρομίσθια, εάν εργάζονται 5θήμερο, ή 6,40 ωρομίσθια εάν εργάζονται 6ήμερο. Αν όμως δεν εργασθούν με πρωτοβουλία του εργοδότη δικαιούνται κανονικά την αμοιβή τους για την ημέρα αυτή.

Β. Όσοι εργαζόμενοι ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ημέρα αυτή

α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ( Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την ΣΣΕ στην οποία ανήκουν και όχι επί του πράγματι καταβαλλομένου μεγαλύτερου ημερομισθίου).

β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πέραν του μηνιαίου μισθού τους προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους.

Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 (5θήμερο) ή των 6, 40 (6ήμερο) ως υπερεργασία ή υπερωρία, η αποζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.

Τα πρώτα Νομοσχέδια - Τι αλλάζει στα φορολογικά κλιμάκια

Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία θα οδηγεί στη μείωση της φορολογίας των χαμηλών εισοδημάτων και στην αύξηση των υψηλών άνω των 60.000 ευρώ και κυρίως εκείνων που ως σήμερα φορολογούνται αυτοτελώς πρόκειται να θεσπίσει η νέα κυβέρνηση αφού πρώτα λάβει υπόψη της τις προτάσεις των διάφορων φορέων αλλά κυρίως την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

Το φορολογικό κλιμάκιο που σήμερα εφαρμόζεται- συντελεστής φορολογίας 25%- αναμένεται να χωριστεί σε δύο κλιμάκια και ο συντελεστής να μειωθεί στο 15% για κλιμάκιο εισοδήματος από 12.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ ή και παρακάτω και να παραμείνει στο 25% για το κλιμάκιο από 20.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ.

Από αυτές τις ρυθμίσεις προκύπτουν ελαφρύνσεις ως 800 ευρώ ετησίως. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ να ισχύσει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά θα είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα για αυτούς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι φοροδιαφεύγουν.

Για τα υψηλά εισοδήματα μία από τις προτάσεις που θα τεθούν στο διάλογο είναι η μείωση και του δεύτερου φορολογικού κλιμακίου κατά 15.000

ευρώ, δηλαδή ο συντελεστής φορολογίας 35% να εφαρμόζεται στο κλιμάκιο εισοδήματος από 30.000 ευρώ ως 60.000 ευρώ αντί 75.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Από το όριο των 60.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει συνετελεστής φορολογίας 40% ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις να ανέβει στο 45%.

Μάλιστα, αν προστεθούν στη φορολογική κλίμακα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ή από μερίσματα, τότε η νέα φορολογική κλίμακα θα οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στην καλύτερη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και την εφαρμογή προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με σημαντική αύξηση του οικογενειακού αφορολογήτου ορίου, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ (αντικειμενική αξία ακινήτων) από το 2010. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την επαναφορά του φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών, όπου εκεί πρόκειται να θεσπιστεί ένα πολύ υψηλό αφορολόγητο όριο, π.χ.

300.000 ευρώ, και στη συνέχεια να επιβάλλονται διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές ανάλογα με τα κλιμάκια στα οποία υπάγονται οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων που κληρονομούνται ή μεταβιβάζονται με γονική παροχή.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών, τα μερίσματα θα προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου και εφόσον προκύπτει πρόσθετος φόρος από τη διαδικασία συμψηφισμού με τους φόρους που έχουν καταβληθεί ή παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η περίπτωση επιστροφής φόρου στους μετόχους που θα δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα μάλλον θεωρείται απίθανη, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει διάταξη η οποία θα αποκλείει κάτι τέτοιο. Αυτό θα συμβεί για να μην υπάρξουν περιπτώσεις εικονικής διασποράς μετοχών σε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα ή σε εταιρείες που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν χαμηλότερη φορολογία.

Σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους πολίτες που θα φορολογούνται αυτοτελώς όπως αθλητές, εφοριακοί, τελωνειακοί, γιατροί, άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης κά.

Η κυβέρνηση «πάγωσε» τον νόμο για τους ημιυπαίθριους που σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να σπεύσει να πληρώσει φόρο για να ενταχθεί στη ρύθμιση η οποία πρόκειται να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη. Οπως ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, το θέμα αυτό αναμένεται να επανεξεταστεί σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πηγή Το βήμα

Νέο ΣΔΟΕ και «αδιάφθοροι» κατά της φοροδιαφυγής

Mε στόχο το κλείσιμο της «μαύρης τρύπας» του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ και την πάταξη της φοροδιαφυγής που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, η νέα ηγεσία του υπουργείου Oικονομικών προχωρεί σε σαρωτικές αλλαγές στους μηχανισμούς είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

αρωτικές αλλαγές έρχονται στον «διαλυμένο» εισπρακτικό και φοροελεγκτικό μηχανισμό που άφησε πίσω της, η Nέα Δημοκρατία. H πλήρης κατάρρευση των φορολογικών εσόδων, που έχει δημιουργήσει στον προϋπολογισμό «μαύρη τρύπα» που υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ και η έκρηξη της φοροδιαφυγής δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον νέο υπουργό Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου να καθυστερήσει την πλήρη ανασύνθεση και αναδιάρθρωση των μηχανισμών είσπραξης των φόρων και του φορολογικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές προσώπων στα υψηλόβαθμα κλιμάκια των εφοριών, τελωνείων, ελεγκτικών κέντρων και στην Yπηρεσία Eιδικών Eλέγχων. Διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων θα κριθούν ανάλογα με το έργο τους και την αποδοτικότητά τους και όχι με την κομματική τους ταυτότητα.

Αναδιοργάνωση
Πληροφορίες, αναφέρουν ότι στο οικονομικό επιτελείο σκέφτονται η YΠEE να μετονομαστεί ξανά σε ΣΔOE και με διευρυμένες αρμοδιότητες να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για όλο τον ελεγκτικό μηχανισμό. Στόχος της νέας ηγεσίας του υπουργείου Oικονομικών είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας, η οποία θα υποστηριχθεί από τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, ICIS, Elenxis) της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και θα στελεχωθεί με:

Eμπειρους ελεγκτές που θα ελέγχουν μεγάλες επιχειρήσεις και θα επικεντρώνονται σε εστίες φοροδιαφυγής αλλά και με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα μπορεί να ελέγχει τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που συντάσσονται πλέον με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, θα αντιλαμβάνεται τα χρηματιστηριακά «παιχνίδια», τον ηλεκτρονικό τζόγο, και θα μπορεί σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώσει τις πορισματικές αναφορές για το οικονομικό έγκλημα.

Τι προβλέπει το σχέδιο
Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αφού πλέον έξι στις δέκα επιχειρήσεις εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις, στο υπουργείο Oικονομικών θα εξετάσουν ένα τολμηρό σχέδιο που προβλέπει:

1 Tη σύσταση ενός σώματος αδιάφθορων, στα πρότυπα της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας της γνωστής IRS, που θα λειτουργεί είτε στο πλαίσιο του ΣΔOE είτε ανεξάρτητα από αυτό. Oι νέοι «Pάμπο» θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τον τρόπο διαβίωσης και τα έξοδα διαφόρων φορολογουμένων και θα επεμβαίνουν σε περίπτωση που κρίνουν ότι αυτά δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τα οποία δηλώνουν.

2 Tην ενεργοποίηση του Tμήματος Eσωτερικών Yποθέσεων με στόχο τον αυστηρό έλεγχο των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων - κυρίως των ελεγκτών- και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Tο νέο σώμα θα είναι στα πρότυπα του TIGTA των HΠA, που ελέγχει τους εργαζόμενους στην IRS. Tο νέο σώμα αδιάφθορων θα είναι ανεξάρτητο και:

Θα ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση και το «πόθεν έσχες» των γενικών διευθυντών, διευθυντών, προϊσταμένων, ελεγκτών, εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό, όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου Oικονομικών θα υποχρεούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία τους δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Θα διενεργεί προκαταρτικές έρευνες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις και ανακρίσεις για πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν απάτες, κακοδιοίκηση, διαφθορά, χρηματισμό, παραβίαση δικαιωμάτων των φορολογούμενων, εκβιασμών των φορολογούμενων.

Θα αξιολογεί και θα επανελέγχει μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους ελεγκτές.

Αλλα μέτρα
Oι άλλες βασικές κινήσεις που σχεδιάζονται κατά της φοροδιαφυγής είναι:

Eφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των υποθέσεων που ελέγχονται (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή.

Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

Όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές και οι συναλλαγές με offshore εταιρείες θα περνούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Eφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον έλεγχο.

Διασύνδεση του Taxis με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών.

Yποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεσή τους με τα πληροφορικά συστήματα του υπουργείου Oικονομικών και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών.

Oι αλλαγές στον φοροελεγκτικό μηχανισμό

Nέο ΣΔOE
H YΠEE θα μετονομασθεί σε νέο ΣΔOE με διευρυμένες αρμοδιότητες ώστε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Aδιάφθοροι
Συγκροτείται σώμα αδιάφθορων στα πρότυπα του αμερικανικού IRS με ελεγκτικές αρμοδιότητες τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τους φορο-ελεγκτές.

Θα ελέγχει τα «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων και θα επανελέγχει μεγάλες υποθέσεις.

Point System
Yιοθετείται αντικειμενικό σύστημα επιλογής των υποθέσεων που ελέγχονται, ώστε να εντοπίζονται υποθέσεις «υψηλού κινδύνου».

Eλεγχος μέσω τραπεζών
Oλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων θα διενεργούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Λαθρεμπόριο καυσίμων
Hλεκτρονική παρακολούθηση στο εμπόριο καυσίμων και αποδείξεις λιανικής πώλησης από τους πρατηριούχους.

Πηγή Ημερησία

Αποσύρουν τον νόμο Πετραλιά για μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις ορίων ηλικίας

Ανάσα για 1,5 εκατ. ασφαλισμένους

Στην κατάργηση του τελευταίου νόμου που ψήφισε η Ν.Δ., με τον οποίο αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2013 και μειώνονται οι συντάξεις, θα προχωρήσει η νέα κυβέρνηση.

Η «απόσυρση» του νόμου Πετραλιά θα περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης με τις οποίες θα δοθεί το στίγμα της οικονομικής πολιτικής και των αλλαγών στο Ασφαλιστικό, που θα κινούνται στη γραμμή των προεκλογικών δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ.

Από την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου της Ν.Δ. εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν περίπου 1,5 εκατ. ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και στα Ταμεία Τύπου. Παράλληλα η κυβέρνηση αναμένεται να εξαγγείλει ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό με επιπλέον χρηματοδότηση των Ταμείων, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ασφυξίας στην οποία βρίσκονται και να μπορέσουν να καταβάλουν τις συντάξεις των επόμενων μηνών. Επίσης σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν στη συντόμευση του χρόνου απονομής των συντάξεων, στη σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης και στον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής και των δαπανών υγείας.

Ποιες διατάξεις καταργούνται
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον νόμο Πετραλιά προβλέπει ότι θα καταργηθούν οι διατάξεις του που αφορούν τόσο τη μείωση των επικουρικών συντάξεων που φθάνει έως και 45% όσο και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων. Πρόκειται ειδικότερα για: 1. Τη μείωση στις επικουρικές συντάξεις που προβλέπεται να αρχίσει από το 2013. Στον νόμο Πετραλιά προβλέπεται ότι το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας επικουρικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31/12/92 και για χρόνο ασφάλισης 35 ετών, δεν θα μπορεί πλέον να υπερβαίνει το 20% των συνολικών συντάξιμων αποδοχών. Ο ισχύων νόμος προβλέπει ότι μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη θα μπορεί να παρέχεται μόνο εάν το επιτρέπει σχετική αναλογιστική μελέτη του συγκεκριμένου επικουρικού Ταμείου. Προβλέπει επίσης ότι μεγαλύτερα ποσά επικουρικών συντάξεων που ήδη χορηγούνται θα αναπροσαρμοστούν εντός μιας οκταετίας, με αρχή την 1/1/2013, με ισόποση ετήσια μείωση. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών οδηγεί σε μείωση της τάξης του 45% στις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

2. Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται να αρχίσει επίσης από το 2013. Σύμφωνα με τον νόμο Πετραλιά αυξάνονται από 1/1/2013 σταδιακά κατά 2 συνολικά έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31/12/1992. Η αύξηση αυτή του ορίου ηλικίας αρχίζει από 1/1/2013 και γίνεται σταδιακά με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος, αρχής γενομένης από την προαναφερόμενη ημερομηνία, ούτως ώστε στην ολοκλήρωσή της το 2016 το όριο ηλικίας γενικά να είναι το 60ό, ενώ για όσους έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες και εργάζονται στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα να είναι το 57ο για πλήρη σύνταξη και το 55ο για μειωμένη.

Επίσης προβλέπεται αύξηση, από 1/1/2013, σταδιακά του ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας όσων πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, καθώς και των ασφαλισμένων στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης). Η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης προβλέπεται ότι θα συντελείται σταδιακά, κατά ένα εξάμηνο κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της, ο οποίος φτάνει για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη 10ετία μετά την έναρξη ισχύος εφαρμογής της ρύθμισης, δηλαδή το 2022.

Ακόμη αυξάνεται από 1/1/2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης- Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων, κατά 6 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Αυξάνεται σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ασφαλισμένων του ΙΚΑΕΤΑΜ για λήψη πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση 10.000 ημερών ασφάλισης. Η αύξηση γίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1/1/2013, με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και μέχρι το όριο ηλικίας να φτάσει το 60όΕνέσεις χρηματοδότησης στα Ταμεία και συντάξεις σε τρεις μήνες

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης είναι το να δοθεί οικονομική ανάσα στα ασφαλιστικά ταμεία που ασφυκτιούν από τα υπέρογκα ελλείμματα, ώστε να μπορέσουν να καταβάλουν τις συντάξεις των επόμενων μηνών. Έτσι, αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν αποφάσεις που θα αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Σημειώνεται ότι σε 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι ανελαστικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων έως το τέλος του έτους και μόνη λύση φαίνεται να είναι η έκτακτη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν το έλλειμμα έχει εκτιναχθεί κοντά στο 10% του ΑΕΠ. Τα δύο μεγαλύτερα Ταμεία της χώρας, το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, χρειάζονται σε μηνιαία βάση 400 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση χρειάζονται ασφαλιστικοί φορείς όπως ο ΟΠΑΔ, το ΤΠΔΥ, ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ.

Από τα 3,7 δισ. ευρώ, τα 2 δισ. αφορούν την πληρωμή συντάξεων και δώρων, ενώ τα υπόλοιπα οφειλές προς τα νοσοκομεία.

Το ΙΚΑ χρωστάει 12 δισ. ευρώ στον ΟΑΕΔ, στον ΟΕΚ και την Εργατική Εστία. Συνολικά, τα χρέη των Ταμείων προς τα νοσοκομεία υπολογίζονται σε 3,6 δισ. ευρώ περίπου.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν περιλαμβάνονται:

● Η θεσμοθέτηση βασικής σύνταξης ως κοινής αφετηρίας για όλες τις συντάξεις.

● Η αύξηση της βασικής σύνταξης των αγροτών και των ανασφάλιστων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ για το ζευγάρι και στα 550 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο. Επίσης η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του ΕΚΑΣ.

● Η επίσπευση του χρόνου απονομής των συντάξεων εντός 3 μηνών, και όχι ύστερα από 1 ή 2 έτη όπως συμβαίνει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος της διαδοχικής ασφάλισης. Η σύνταξη θα απονέμεται από το Ταμείο όπου έχουν διανυθεί τα περισσότερα έτη ασφάλισης και με τις καταστατικές διατάξεις του.

● Η σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (και από κοινωνικούς πόρους) που θα στηρίξει οικονομικά το σύστημα και θα διασφαλίσει τις επόμενες γενιές.

● Η τετραετής επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για την ενθάρρυνση των προσλήψεων των νέων, αντί των προγραμμάτων Stage που θα περιοριστούν στον ιδιωτικό τομέα και θα έχουν μικρότερη διάρκεια. Επίσης η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του κατώτατου μισθού.

Πηγή Τα Νέα

Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Αθήνα 1/10/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/207


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κοκκίνης
: Κ. Ανδρεόπουλος
: Μ. Χάρου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258
: 210 52 15 242
: 210 52 15 272 - 279
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)»

ΣΧΕΤ. : α) Τα με αριθ. Ε40/370/3-11-08, Ε40/243/1-6-09 & Α02/1102/29-6-09 Γ.Ε. β) Εγκ. 33/09

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και δεδομένου ότι ο αριθμός ασφαλισμένων στους οποίους δεν έχει αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α. είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κατά την παραλαβή των Α.Π.Δ., η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο αντίστοιχο πεδίο της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται στο Υποκ/μα για οποιονδήποτε λόγο, ή μέσω διαδικτύου για Οικοδομοτεχνικά Έργα, δεν καθίσταται υποχρεωτική σε καμία περίπτωση για απασχολήσεις μέχρι 31/12/2009.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που θα προσέρχονται στα τμήματα παροχών ασθένειας μετά την 1/10/2009 για τη χορήγηση παροχών και δεν έχουν προμηθευτεί τον Α.Μ.Κ.Α θα εξυπηρετούνται με την επισήμανση όμως ότι στην επόμενη συναλλαγή θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειάς τους.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΩΝ
α.α.

ΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ - ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑ

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων υπουργών

Το νέο υπουργικό συμβούλιο και η νέα δομή του

Υπουργείο Οικονομικών
Yπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Yπουργός: Λούκα Κατσέλη

Υπουργείο Εσωτερικών:
Υπουργός: Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Υπουργείο Υποδομών
Υπουργός: Δημήτρης Ρέππας

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός: Τίνα Μπιρμπίλη

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, Ισότητας, Ατομικών Δικαιωμάτων
Υπουργός: Χάρης Καστανίδης

Υπουργείο Απασχόλησης
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος

Υπουργείο Εξωτερικών
Γιώργος Παπανδρέου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Yπουργός: Κατερίνα Μπατζελή

Υπουργείο Παιδείας
Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου

Υπουργείο Άμυνας
Yπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος

---
Οι αλλαγές στη δομή

Νωρίτερα εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα Προεδρικά Διατάγματα για τις αλλαγές στα υπουργεία που προωθεί το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τρία σχέδια Προεδρικού Διατάγματος, που υπογράφονται από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, και με τα οποία συγχωνεύονται και συγκροτούνται υπουργεία.

Συγκεκριμένα:

1. Συγκροτείται υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο θα μεταφερθούν:

* Από το υπουργείο Εσωτερικών η γγ Δημόσιας Τάξης και η γγ Πολιτικής Προστασίας

* Από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (το οποίο συγχωνεύεται με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, η γγ Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

2. Τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης συγχωνεύονται σε υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

3. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μετονομάζεται σε υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συγχωνεύονται σε αυτό τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης μετατρέπεται σε γγ Μακεδονίας-Θράκης και οι αρμοδιότητές της υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Νωρίτερα ο νέος πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου ορκίστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λίγο μετά επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου όπου τον ανέμενε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και πραγματοποιήθηκε έτσι η τελετή παράδοσης-παραλαβής.

Το απόγευμα στις 19:00 αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα ορκιστεί αύριο Τετάρτη. Την Παρασκευή θα γίνουν σύμφωνα με πληροφορίες οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης ενώ στις 18 Οκτωβρίου αναμένεται να λάβει χώρα η ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης..

Οι διεργασίες για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ξεκίνησαν μετά την εντολή σχηματισμού της που έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου.

O νέος πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ορκίστηκε ένα 24ωρο νωρίτερα από τους υπουργούς του προκειμένου να είναι δυνατή η υπογραφή των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων, λόγω της αλλαγής της δομής της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται μείωση του αριθμού των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου με 14 συνολικά υπουργεία.

Επίσης εξετάζεται η κατάργηση της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου και η αντικατάστασή της με έναν εκπρόσωπο Τύπου κάθε υπουργείου και έναν εκπρόσωπο του πρωθυπουργού, πιθανότατα τον Π. Γερουλάνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κορυφαία στελέχη όπως οι Γ. Ραγκούσης, Λ. Κατσέλη, Μ. Χρυσοχοΐδης Γ. Παπακωνσταντίνου, Άννα Διαμαντοπούλου και Φ. Γεννηματά θα περιλαμβάνονται στο υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή Ισοτιμία

Παραιτήθηκε ο Γεν. Γραμματέας της Υπ.Ε.Ε ( πρώην ΣΔΟΕ )

Την παραίτησή του από τη θέση του Ειδικού Γραμματέα της Υπ.Ε.Ε. υπέβαλε ο Ειδικός Γραμματέας Υπ.Ε.Ε. Πασχάλης Μπουχώρης. Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση του κατά την παραμονή του στην υπηρεσία καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με τους συνεργάτες, τα στελέχη και το προσωπικό της υπηρεσίας, να τεθεί μια νέα πορεία, ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής που ζούμε.

"Καταφέραμε αρκετά και θέσαμε τις βάσεις, ώστε η επόμενη πολιτική ηγεσία να βρεί ένα στέρεο έδαφος για τις διαρθρωτικές αλλαγς που πρέπει να ακολουθήσουν" σημειώνει ο κ. Μπουχώρης.

Τετραετής επιδότηση για προσλήψεις νέων και stage μόνο σε επιχειρήσεις

Κίνητρα πρόσληψης νέων με 4ετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους αλλά και προσανατολισμό των stage αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του υπουργείου Απασχόλησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η πράσινη ανάπτυξη εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 250.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία, αν σήμερα γίνουν οι επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κτιριακός και κατασκευαστικός τομέας, η διαχείριση των απορριμμάτων, η γεωργία και ο τουρισμός.Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, θα προωθηθούν:

- Η επανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

- Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι μετανάστες στην αδήλωτη απασχόληση.

- Η ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενοικίαση εργαζομένων.

- Η κατάργηση των νόμων της Ν.Δ. που καταστρατηγούν και περιορίζουν τη συλλογική αυτονομία, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα.

- Η ενίσχυση του συστήματος προστασίας των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις.

- Η επέκταση των θεμελιωδών εγγυήσεων της εργατικής νομοθεσίας για κάθε μορφή απασχόλησης, ιδιαίτερα της οικονομικά εξαρτημένης αυτοαπασχόλησης («μπλοκάκια»).

- Η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού.

- Η εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας σε τομείς της πράσινης οικονομίας, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισμού με άμεσο στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης σε ευάλωτες ομάδες.


7/10/2009
Πηγή: Τα Νέα

Νέος Γολγοθάς περιμένει τους λογιστές-φοροτεχνικούς μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στο περιεχόμενο αυτών.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των διαφόρων δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος, Ι.Κ.Α. και άλλων πολλών) αποτελούν τον βρόγχο που σφίγγει σιγά – σιγά και οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικούς. Μέσα στην πληθώρα των καταληκτικών προθεσμιών που κατακλύζουν καθημερινά τον επαγγελματία λογιστή, υπάρχουν και κάποιες με περιοδικό τρίμηνο χαρακτήρα οι οποίες - λόγω της τριμηνιαίας υποβολής τους - ουσιαστικά δίνουν μια ανακούφιση μέσα στην πίεση του φόρτου εργασίας.

Μια περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων από τους λογιστές με περιοδικό χαρακτήρα – συγκεκριμένα τρίμηνο - αποτελούν ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Με την απόφαση ΠΟΛ. 1098/2006 είχαν οριστεί τα εξής : «Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006.»

Εδώ να τονιστεί ότι στους συγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες συμπεριλαμβανόταν: α) Στον πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, κατά προμηθευτή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και β) Στον πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, κατά αγοραστή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκαταστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλέον παρελθόν μιας και με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 αλλάζει άρδην το τοπίο για τις ημερομηνίες υποβολής καθώς και για το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Πιο συγκεκριμένα:

Περιεχόμενο ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, αλλάζει το έντυπο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που πλέον ονομάζονται «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Βλέπουμε στην παραπάνω απόφαση ότι θα περιλαμβάνονται πλέον στους πίνακες αυτούς και η λήψη και η παροχή υπηρεσιών. Ας δούμε το συγκεκριμένο εδάφιο :

«Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά προμηθευτή αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή» έχει την υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών» για την οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος μέλος.»

Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται επίσης το εξής : Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

Παύει ουσιαστικά από 1/1/2010 και μετά να ισχύει η τριμηνιαία υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πλέον υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί κάθε μήνα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής. Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 01/01/2010 και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω.

ΠΟΛ. 1127/2009

Κλείνοντας θα θέλαμε να παρατηρήσουμε το εξής:

Στην εισαγωγή της συγκεκριμένης απόφασης και συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 αναφέρεται το εξής :
«Έχοντας υπόψη :
…..
9. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.»

Διαβάζοντας το παραπάνω, ένα ρητορικό ερώτημα έρχεται αβίαστα στο μυαλό μας. Άραγε η μηνιαία υποβολή των πινάκων αυτών διευκολύνει τους υποκείμενους στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων;


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός