ΕΡΤ

Τετραετής επιδότηση για προσλήψεις νέων και stage μόνο σε επιχειρήσεις

Κίνητρα πρόσληψης νέων με 4ετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους αλλά και προσανατολισμό των stage αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του υπουργείου Απασχόλησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η πράσινη ανάπτυξη εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει τουλάχιστον 250.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία, αν σήμερα γίνουν οι επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κτιριακός και κατασκευαστικός τομέας, η διαχείριση των απορριμμάτων, η γεωργία και ο τουρισμός.Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, θα προωθηθούν:

- Η επανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

- Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι μετανάστες στην αδήλωτη απασχόληση.

- Η ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενοικίαση εργαζομένων.

- Η κατάργηση των νόμων της Ν.Δ. που καταστρατηγούν και περιορίζουν τη συλλογική αυτονομία, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα.

- Η ενίσχυση του συστήματος προστασίας των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις.

- Η επέκταση των θεμελιωδών εγγυήσεων της εργατικής νομοθεσίας για κάθε μορφή απασχόλησης, ιδιαίτερα της οικονομικά εξαρτημένης αυτοαπασχόλησης («μπλοκάκια»).

- Η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού.

- Η εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας σε τομείς της πράσινης οικονομίας, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισμού με άμεσο στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης σε ευάλωτες ομάδες.


7/10/2009
Πηγή: Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: