ΕΡΤ

Φορολογικά κίνητρα για ανάσχεση των απολύσεων

Φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δίνει η κυβέρνηση προκειμένου να μη μειώσουν τις θέσεις εργασίας ακόμη και αν εμφανίζουν μειωμένα κέρδη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου θέτοντας ουσιαστικά σε εφαρμογή τον τελευταίο φορολογικό νόμο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», στην περίπτωση που εταιρείες ή επαγγελματίες εμφάνισαν μειωμένα κέρδη την προηγούμενη διετία αλλά συνεχίζουν να διατηρούν στα ίδια επίπεδα τις θέσεις εργασίας θα απολαύσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή το 2010 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες αν πρόκειται για εταιρείες και κατά 20% μείωση των φορολογητέων (καθαρών) κερδών αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό (π.χ. γιατροί, δικηγόροι κτλ).
Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που το 2008 και το 2009 εμφάνισε καθαρά κέρδη μειωμένα σε σύγκριση με το 2007 και φέτος δήλωσε στην Εφορία 100.000 καθαρά κέρδη θα φορολογηθεί για 80.000 ευρώ και όχι για 100.000 ευρώ αφού έχει φορολογική έκπτωση 20%.
Σύμφωνα με την απόφαση, για τη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και κατά 20% των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, προϋπόθεση είναι ο κύκλος εργασιών να μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, χωρίς μείωση του αριθμού των εργαζομένων.
Για την εξακρίβωση της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση με πλήρη απασχόληση σε καθεμία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους με βάση τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία.
Για τον υπολογισμό τού πιο πάνω μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, περιλαμβανομένων και όσων προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων ή εποχικών αναγκών της επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού, με την προϋπόθεση ότι το κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την επιχείρηση που κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή της μείωσης των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων.
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος, που μειώνεται προκειμένου για νομικά πρόσωπα, είναι αυτός που εφαρμόζεται στα αδιανέμητα κέρδη. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2010 μειώνεται ο συντελεστής που εφαρμόζεται στα συνολικά καθαρά κέρδη.
Προκειμένου για προσωπικές εταιρείες και κοινωνίες, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος δεν καταλαμβάνει την επιχειρηματική αμοιβή. Ειδικά για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όταν το φυσικό πρόσωπο έχει και εισοδήματα από άλλη πηγή, η προβλεπόμενη μείωση εφαρμόζεται μόνο στο εισόδημα από εμπορικές - γεωργικές επιχειρήσεις ή από ελευθέριο επάγγελμα.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητούν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων, δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει για καθεμία από τις τρεις ή δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
16/6/2010Πηγή: www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: