ΕΡΤ

Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης

Η ηλεκτρονική υποβολή των Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων είναι υποχρεωτική.
Για το έτος 2011
Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: