ΕΡΤ

Βγαίνουν στην αγορά εφοριακοί για hi-tech ελέγχους

Hi tech ελέγχους με τα laptop ανά χείρας και τη συνδρομή του νέου ολοκληρωμένο πληροφοριακού συστήματος Elenxis διενεργούν από χθες οι 300 ελεγκτές του ΣΔΟΕ στην Αττική, τροφοδοτώντας απευθείας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με στοιχεία διασταυρώσεων. 
Το ΣΔΟΕ Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής λειτουργεί από χθες αποκλειστικά και μόνο με on line φορολογικούς ελέγχους ενώ σύμφωνα με τους σχεδιασμούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύστημα θα έχει επεκταθεί στις περιφερειακές διευθύνσεις Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και έως το τέλος Μαρτίου 2012 το σύνολο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ θα διενεργεί ελέγχους με laptop και …elenxis. Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου είχε ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2010 και αρχικά επρόκειτο να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2011… 

Όπως εξηγούν στελέχη του ΣΔΟΕ, το πρόγραμμα των ελέγχων «φορτώνεται» σε καθημερινή βάση στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές , τα συνεργεία των ελεγκτών «παρακολουθούνται» από τους προϊσταμένους τους μέσα στην Υπηρεσία, περιορίζοντας έτσι τα όποια περιθώρια «συναλλαγής» ελεγκτών – ελεγχομένων ενώ με την ολοκλήρωση του ελέγχου τυπώνονται απευθείας τόσο η έκθεση ελέγχου όσο και το τυχόν πρόστιμο και επιδίδονται επί τόπου στους ελεγχόμενους. 

Παράλληλα με το Elenxis oι ελεγκτές πηγαίνουν «διαβασμένοι» στις επιχειρήσεις, αφού μέσω των laptop θα αντλούν όλα τα στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες για το προφίλ της ελεγχόμενης εταιρείας.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου θα γνωρίζουν αν η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, έχει διαπράξει στο παρελθόν φορολογικές παραβάσεις, έχει χρησιμοποιήσει πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή έχει δηλώσει απώλεια βιβλίων και στοιχείων. 

Παράλληλα θα αντλούν πληροφορίες για τα οικονομικά αποτελέσματα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη κ.λπ.), για απόδοση φόρων (ΦΠΑ, παρακρατούμενων κ.λπ.), υποβολή δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών κ.τ.λ. 

Το Elenxis υποστηρίζει το σύνολο του ελεγκτικού έργου, από την αρχική στόχευση υποθέσεων ελέγχου, ως και την υποστήριξη του ελεγκτή κατά τη διενέργεια του ελέγχου στην επιχείρηση. 

Το σύστημα συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, που υποστηρίζει η ΓΓΠΣ, καθώς και τα δεδομένα άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τα επεξεργάζεται με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να αναδεικνύονται και διεκπεραιώνονται στοχευμένες υποθέσεις ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου ο ελεγκτής θα καταχωρίζει στο φορητό υπολογιστή του τα ευρήματα των ελεγκτικών επαληθεύσεων και θα τα στέλνει αυτομάτως στο ΣΔΟΕ και κατόπιν στη ΓΓΠΣ για περαιτέρω επεξεργασία και διασταυρώσεις.

Marketbeast.gr, 01 Δεκεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: