ΕΡΤ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε σε παραγωγική λειτουργία ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet

Μια σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία από την Γ.Γ.Π.Σ.. Στην ενότητα «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» του ιστοτόπου της (www.gsis.gr),  από 22.12.2011 και μετά προστέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Στην υφιστάμενη ενότητα «Δηλώσεις Φ.Π.Α.-V.I.E.S., προστέθηκαν οι ακόλουθες δυνατότητες:

1. Eκπρόθεσμες και τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις (έντυπο Φ2) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής

2. Eκπρόθεσμες και τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις (έντυπο Φ1) που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2010 και εφεξής.

3. Διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2010 και εφεξής

4. Εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (έντυπα Φ4 και Φ5) που αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1.1.2011 και εφεξής.

Σημείωση: Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων (έντυπα Φ4 και Φ5), περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (μηδενικές ή πιστωτικές), εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (μηδενικές ή πιστωτικές), πριν την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης ο φορολογούμενος θα λαμβάνει την ακόλουθη ειδοποίηση «η δήλωση είναι εκπρόθεσμη και η Δ.Ο.Υ. θα σας κοινοποιήσει πράξη επιβολής προστίμου».

Εξαιρούνται οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4002/2011 (ρύθμιση εκπρόθεσμων δηλώσεων). Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Προστέθηκε νέα ενότητα με τίτλο «Υποβολή Γνωστοποιήσεων και Παραστατικών Μεταβίβασης Φ.Η.Μ.».

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις και έντυπα:

1. Έντυπο Γνωστοποιήσεων. Περιλαμβάνονται 20 γνωστοποιήσεις:

i. Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου.

ii. Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

iii. Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

iv. Αρχική εγκατάσταση – προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

v. Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

vi. Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)

vii. Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)

viii. Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται.

ix. Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

x. Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας.

xi. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού.

xii. Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

xiii. Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα.

xiv. Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

xv. Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

xvi. Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας.

xvii. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμοδιότητας ίδιας Δ.Ο.Υ.

xviii. Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης).

xix. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.

xx. Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

2. Έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων

Προστέθηκε νέα ενότητα με τίτλο «Υποβολή δηλώσεων Τελών και Ειδικών φόρων».

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ακόλουθες δηλώσεις:

1. αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων

2. αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916Β΄/9-12-2010).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4802552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: