ΕΡΤ

Μεταβατική περίοδο για την κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών ζητούν φορείς.

Μεταβατική περίοδο ζητούν να υπάρξει, για την κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στον Τύπο, οι πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Γ. Κασιμάτης, του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κ. Μίχαλος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β. Κορκίδης και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Π. Καρέλλας.
Με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στη νέα δανειακή σύμβαση και η οποία προβλέπει την κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στον Τύπο, σε κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι, θεωρούν ότι για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων απαιτείται διεξοδική μελέτη και προγραμματισμός, αλλά και κυρίως χρόνος προσαρμογής, προκειμένου να υπάρξουν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, χωρίς αρνητικές παρενέργειες.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη σημερινή συγκυρία, όπως σημειώνουν, είναι σκόπιμη η διατήρηση της διαφάνειας που εξασφαλίζει η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στις εφημερίδες, εφόσον βεβαίως εξασφαλιστεί η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκλογίκευσης της διαδικασίας δημοσιοποίησης, μέσω της καθιέρωσης κριτηρίων ως προς τις εφημερίδες όπου γίνεται η δημοσίευση και μέσω της μείωσης των επάλληλων δημοσιεύσεων οι οποίες σήμερα ισχύουν.
Στη συνέχεια υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι υπό τις συνθήκες της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συναλλασσόμενων προς τις επιχειρήσεις πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλαχθεί. Για τον λόγο αυτό, η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κρίνεται ότι έχει περισσότερο παρά ποτέ σημασία.
''Οι εφημερίδες σήμερα διαδραματίζουν - και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν - ουσιώδη ρόλο στην οικονομική πληροφόρηση. Η κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων σ' αυτές θα περιόριζε τον ρόλο αυτό. Θεωρούμε ότι η πλήρης και άμεση κατάργηση της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων θα προκαλέσει προβλήματα στην αγορά καθώς:
- δεν έχουν ωριμάσει ευρύτερα οι συνθήκες για διεξοδική δημοσιοποίηση στοιχείων με ανάρτηση στο διαδίκτυο, ενώ
- στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως οι δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων γίνονται με καθυστερήσεις και ταυτόχρονα επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος τις επιχειρήσεις'', αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
Εν πάσει περιπτώσει, καταλήγει η ανακοίνωση, η εξασφάλιση από το νομοθέτη ικανής μεταβατικής περιόδου ως προς την προσαρμογή στο νέο καθεστώς θα διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του.
Πηγή Express

Δεν υπάρχουν σχόλια: