ΕΡΤ

Έως τις 22 Ιουνίου θα υποβληθούν οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης

Έως τις 22 Ιουνίου θα υποβληθούν οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης για τις κάτωθι περιπτώσεις:

-. Όταν η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) μέσω Δ.Ο.Υ., η φορολογική αναμόρφωση εξακολουθεί να υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

-. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

Πρόσθετες οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων δείτε στην ΠΟΛ.1116/3.5.2012

Δείτε επίσης εδώ τον πλήρη οδηγό φορολογικών δηλώσεων, καθώς και όλες τις προθεσμίες ενημερωμένες με όλες τις παρατάσεις έως σήμερα

taxheaven.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: