ΕΡΤ

Τρίμηνη μεταβατική περίοδο σχεδιάζει να δώσει στις επιχειρήσεις το ΙΚΑ που θα καταβάλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ την 5η εργάσιμη ημέρα.

Τρίμηνη μεταβατική περίοδο σχεδιάζει να δώσει στις επιχειρήσεις το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την καταβολή των εισφορών «μέχρι την 5η τελευταία εργάσιμη ημέρα (και όχι την τελευταία εργάσιμη) του επόμενου μήνα της απασχόλησης των εργαζομένων» που καθιερώθηκε πρόσφατα με το ν. 4075/2012 επιβάλλοντας, ταυτόχρονα, και την ταχύτερη πληρωμή των εισφορών για τα δώρα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Εφημερίδας «Ημερησίας» το ΙΚΑ έχει γίνει ήδη αποδέκτης μαζικών διαμαρτυριών από εργοδοτικές οργανώσεις και μεμονωμένες επιχειρήσεις που προειδοποιούν με στάση πληρωμών αν συμπέσουν χρονικά, μέσα στο Μάιο, η καταβολή διπλών εισφορών (για μισθούς + δώρο Πάσχα) καθώς και της πρώτης δόσης έναντι της ρύθμισης χρεών (οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση του ΙΚΑ έχει πειστεί να δώσει μια μεταβατική περίοδο έτσι ώστε η αλλαγή του χρόνου καταβολής των εισφορών να συμπέσει χρονικά με τη μηνιαία υποβολή των Α.Π.Δ. (το μέτρο ξεκινά την 1η Ιουλίου) και οι πληρωμές των εισφορών να γίνουν μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, δηλαδή έως τις 7 Αυγούστου.

Ο νέος νόμος
Το άρθρο 20 του νόμου 4075/2012 τροποποίησε την παράγραφο 3 του Α.Ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ορίζει ότι ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη για τις Δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα. (Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, δηλ. την 11-4-2012).

Το πρόβλημα
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, με βάση το νέο νόμο, θα πρέπει μέχρι τις 7 Μαΐου (5η εργάσιμη) να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μήνα Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του Δώρου Πάσχα. Το Μάιο θα πρέπει να καταβληθεί και η 1η δόση για τη ρύθμιση των οφειλών, επίσης με βάση το νέο νόμο.

Πηγή Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: