ΕΡΤ

Η εγκύκλιος για τη συμπλήρωση Ε5 και Ε3 των δηλώσεων οικ. έτους 2012 - Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Εκδόθηκε η πολυπόθητη εγκύκλιος με τις οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων Ε5 και Ε3 του οικονομικού έτους 2012 λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων κ.λπ. εταιριών του άρθρου 2 παρ.4  του ν.2238/1994.
Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπεται επίσης ότι η υποβολή της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


Η σχετική εγκύκλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: