ΕΡΤ

Σχέδιο Νόμου: Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Το Υπουργείο Οικονομικών αναρτά στο διαδίκτυο και θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση Νόμου για έκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και εισφορά κοινωνικής ευθύνης, μέχρι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009, ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Η πρόταση αυτή αποτελεί μία παρέμβαση αλληλεγγύης και αναδιανομής. Προεκλογικά και προγραμματικά, δεσμευτήκαμε ότι σε καιρό κρίσης θα στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Αυτή τη δέσμευση εκπληρώνουμε σήμερα με το νομοσχέδιο που θέτουμε σε διαβούλευση.
Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι, μέσα από ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των πολιτών αλλά και των επιστημονικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και κυρίως να διατυπωθούν προτάσεις,που θα συμβάλουν στην καλύτερη σύνταξη του Νόμου.
Τα ζητήματα διαφάνειας είναι κομβικά για την νέα Κυβέρνηση, όπως και η δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν πολιτικές. Με την δημόσια και ανοιχτή σε όλους διαβούλευση αποδεικνύονται στην πράξη οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να στηριχθούν τα δικαιώματα των πολιτών μέσα από αυξημένη λογοδοσία, έχοντας λόγο και άποψη, σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση.
Με πρωταρχικό γνώμονα την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων πολιτών, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική συμμετοχή σε όλες τις πολιτικές, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό επιζητά την ενεργό συμμετοχή όλων, για να διαμορφώσουμε μαζί τις αλλαγές που επιθυμούμε για τον τόπο μας.

Γιώργος ΠαπακωνσταντίνουΥπουργός Οικονομικών

Μπες τώρα....
http://www.opengov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: