ΕΡΤ

Ύποπτες για εικονικές συναλλαγές 2.297 εταιρείες

Από ηλεκτρονικό και φορολογικό «κόσκινο» θα περάσουν 2.297 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται ύποπτoι για εικονικές συναλλαγές. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διενέργεια μιας νέας διασταύρωσης στοιχείων, προκειμένου να εντοπισθούν νέες επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν συσταθεί για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών. Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε για όσες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη κατά την περίοδο 1.1.2008 ως 31.6.2009 και εστιαζόταν σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου με βάση τη φορολογική συμπεριφορά κάθε επιχείρησης. Από τη διασταύρωση εντοπίστηκαν επιβαρυντικά στοιχεία για:
* 1.392 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 2008.
* 144 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 2008.
* 708 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας και έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2009 έως 31/6/2009.
* 53 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 1.1.2009 ως 31.6.2009. 1/4/2010Πηγή: Το Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: