ΕΡΤ

Πρόταση στην Ε.Ε. για ενιαίο λογιστικό σχήμα στις ΜμΕ με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ.

Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ εφαρμογή ενός λογιστικού σχήματος, αποκλειστικά σχεδιασμένου για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ, προτάθηκε στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπο για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani. Σύμφωνα με το προταθέν σχήμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καθυστερούν την απόδοση ΦΠΑ έως ότου λάβουν τις πληρωμές από τους πελάτες τους, περιορίζοντας έτσι το πρόβλημα ρευστότητας που πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει η ΓΣΕΒΕΕ πριν από ένα μήνα προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία όμως απορρίφθηκε.
Oπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani, η Ευρώπη για να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση δεν έχει άλλες λύσεις από το να στηρίξει και ενισχύσει με εφαρμοσμένες πολιτικές τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Oπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.: «H Ευρώπη δεν μπορεί να αναζητήσει λύσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναδιαρθρώσεων. Η νέα, αναγεννημένη επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιο ευέλικτες και καινοτόμες και δεν αποτελούν μόνο τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα τώρα, την κρίσιμη για την Ευρώπη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της απασχόλησης. Αν τα 23.000.000 των ΜμΕ στην Ευρώπη προσλάμβαναν έστω και έναν εργαζόμενο δεν θα υπήρχε πρόβλημα ανεργίας. Οι δε νέες πολιτικές που θα αποφασιστούν πρέπει να είναι σχεδιασμένες χωριστά και διακριτά για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες)».

Πηγή: Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: