ΕΡΤ

Παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων καθώς και συνέχιση της ισχύς του Ορίου των 300,00 ζητάει με επιστολή της στον Υ.Οικονομικών η ΕΦΕΕΘ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑ
Θεσσαλονίκη 17/9/2008
ΚΟΙΝ.: 1) Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
2) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
3) O.E.E.
4) Ε.Ε.Θ.
5) Β.Ε.Θ.
6) Ο.Ε.Ε.Θ.
7) Ο.Β.Σ.Θ.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την ΠΟΛ.1136/15.11.2007, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α' παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., κατʼ εξαίρεση για το ημερολογιακό έτος 2008, δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300,00 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο.

Είναι αίτημα όλου του Κλάδου των Φοροτεχνικών-Λογιστών, αλλά και των επιχειρήσεων, να συνεχίσει να ισχύει το όριο των 300,00 ευρώ στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, επειδή έχει αυξηθεί υπέρογκα ο χρόνος καταχώρησης των παραστατικών αυτών και σε σχέση με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής (λειτουργικά προγράμματα Η/Υ) και προσωπικού είναι σχεδόν αδύνατη η λειτουργία των λογιστικών γραφείων και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, διότι τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται παρέχονται σε άλλες δηλώσεις όπως Φ.Π.Α., Ε3 κ.λ.π.

Επίσης λόγω του φόρτου εργασίας των Λογιστικών Γραφείων την περίοδο αυτή με τη σύνταξη των δηλώσεων του κτηματολογίου, αλλά και των σημειωμάτων περαίωσης του Ν. 3259/2004, παρακαλούμε να δώσετε παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων της χρήσης 2007 μέχρι τέλος του έτους 2008.

Με τιμή


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ