ΕΡΤ

Οι προθεσμίες για τις συγκεντρωτικές

Από 1ης Δεκεμβρίου αρχίζουν να εκπνέουν οι πρώτες προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών-προμηθευτών από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα, μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2008 υποχρεούνται να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές οι φορολογούμενοι με ΑΦΜ που λήγει στα ψηφία 1, 2 και 3.
έως 8 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5 και 6,
έως τις 15 Δεκεμβρίου οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9 και
έως τις 22 Δεκεμβρίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 0.
Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των διευθύνσεων www.gsis.gr και www.taxisnet.gr, με την επιλογή της ένδειξης «ΚΒΣ» (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων).