ΕΡΤ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών με προκαταβολή 5%

Παρατείνονται ως και τις 27 Φεβρουαρίου 2009 οι προθεσμίες υπαγωγής στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με διατάξεις τις οποίες κατέθεσε το Yπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η παράταση, σύμφωνα με το Yπουργείο Οικονομικών, κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις αλλά δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή τη δυνατότητα, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που επηρέασε και την ελληνική οικονομία στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής (από 15%). Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 ευρώ (από 300). Συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008.

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω τροπολογία - προσθήκη δεν συμπεριλαμβάνεται εξουσιοδότηση που να παρέχει με υπουργική απόφαση τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Ακόμη, με άλλες διατάξεις απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης από 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, που αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι αλλοδαπής, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερη η επένδυση σε έντοκα γραμμάτια.

Πηγή: www.express.gr