ΕΡΤ

Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την καταβολή του ΕΤΑΚ

Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την καταβολή του ΕΤΑΚ


Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2009 η προθεσμία καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, η οποία έληγε σήμερα.