ΕΡΤ

ΕΣΕΕ Δελτίο τύπου για αίτημα παράτασης περαίωσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με αφορμή τα πρόσφατα βίαια επεισόδια αλλά και την γενικότερη κρίση που επηρεάζει αρνητικά την αγορά, και στα πλαίσια λήψης μέτρων αναγκαίων για την τόνωση της ψυχολογίας, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη προτείνοντας μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:

1. Παράταση έως 30 Ιουνίου 2009 των προθεσμιών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 ν. 3259/2004, ως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το ν. 3697/2008, για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ένταξη στην ρύθμιση και της χρήσης του 2007 και αύξηση του αριθμού των δόσεων.

2. Παράταση έως 30 Ιουνίου 2009 των προθεσμιών καταβολής των χρεωστικών υπολοίπων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών που είχαν ρυθμιστεί με διάφορες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της 8ης Ιουνίου 2008.