ΕΡΤ

Παράταση μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2009 για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Παράταση μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2009 για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

Το υπουργείο οικονομικών με απόφαση της τελευταίας στιγμής έδωσε παράταση για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας.