ΕΡΤ

Ευκολότερη η απόδειξη της ταυτότητας των φορολογουμένων

Στη βελτίωση των σχέσεων εφορίας - φορολογουμένων αποσκοπούν δύο εγκύκλιοι που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών με τις οποίες καθίσταται ευκολότερη η απόδειξη της ταυτότητας των φορολογουμένων στις αρχές, αλλά και η εκπροσώπηση των φορολογουμένων στις εφορίες.

Ειδικότερα, με τη μία εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ.: 1042242/525/0006Δ/2009) διευκρινίζεται ότι στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (όπως π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ, εξόφληση τίτλων πληρωμής από τις ΔΟΥ κ.λπ.) εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής γι'Α αυτήν ή το διαβατήριο, γίνονται δεκτά, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων, και η άδεια οδήγησης, καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Με τη δεύτερη εγκύκλιο (1049342/534/0006Δ/15.5.2009) διευκρινίζεται ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. Eτσι, όταν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθησή της ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης (εν προκειμένω στην εφορία) τότε του ζητείται να δηλώσει επιτόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του και τον αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.