ΕΡΤ

Στη «φάκα» εταιρείες online για φοροδιαφυγή

Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εντόπισε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης (Ε.Δ.Ε.Υ.Θ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 2 επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και 6 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (3 μεταφραστικά γραφεία, 1 μεσιτικό γραφείο και 2 επιχειρήσεις κατασκευής ιστοχώρων).

Από τις διασταυρώσεις που έγιναν σε καταθέσεις, έσοδα και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μιας από τις εταιρίες διαπιστώθηκε ότι το 2008 ενώ είχε ακαθάριστα έσοδα από πελάτες εσωτερικού ύψους 490.000 ευρώ στην εφορία δηλώθηκαν για το ίδιο διάστημα μόνο 260.000 ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν πωλήσεις και στο ebay προς πελάτες εξωτερικού για τις οποίες δεν εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία (έχουν ήδη διαπιστωθεί πωλήσεις 3.000 περίπου MP3 players και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών) των οποίων η αξία δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί. Παρόμοιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και στην άλλη εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στα 3 μεταφραστικά γραφεία, διαπιστώθηκε στη μια περίπτωση άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από το 2004, χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , άρα δεν έχει δηλωθεί καθόλου εισόδημα περίπου 50 χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Στις άλλες 2 περιπτώσεις, όπως προκύπτει από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, τα εισοδήματα που δηλώνονται φορολογικά είναι υποπολλαπλάσια των πραγματικών.

Στη μία περίπτωση από έλεγχο των εμβασμάτων εξωτερικού έχει αποκρύψει 50.000 ευρώ ετησίως και στην άλλη περί τα 20.000 ευρώ ετησίως. Στις επιχειρήσεις κατασκευής ιστοχώρων σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν εκδώσει τιμολόγια. Διαπιστώθηκε η μη έκδοση στοιχείων για παροχή υπηρεσιών περί τα 25.0000 ετησίως.

Ο έλεγχος σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζεται.


29/5/2009
Πηγή: Ημερησία