ΕΡΤ

Τα 22 βήματα των φορολογικών δηλώσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τα 22 βήματα των φορολογικών δηλώσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Εισοδηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων κατέχουν την πρωτιά στο ετήσιο φορολογικό ραντεβού με την εφορία.


Τη Δευτέρα 3 Μαρτίου ξεκινάει ο φετινός γύρος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που συνοδεύεται από αύξηση κατά 1.000 ευρώ του αφορολογήτου ορίου, μείωση των φορολογικών συντελεστών και περιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος με αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Βέβαια όσοι δηλώσουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ δεν θα έχουν κανένα φορολογικό όφελος, ενώ όσοι δηλώσουν πάνω από 23.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με πέρυσι.
Οι φορολογούμενοι που είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2007 ή επιθυμούν να διορθώσουν στοιχεία των ακινήτων που δήλωσαν στο Ε9 της προηγούμενης τριετίας έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου να υποβάλουν στη ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική δήλωση ακινήτων Ε9.
Φέτος το Ε9 υποβάλλεται ξεχωριστά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι που προσέρχονται σε λίγες ημέρες ενώπιον του εφόρου κατά τη συμπλήρωση της δήλωσής τους πρέπει να λάβουν υπόψη «22» σημεία:

1. Αν στη δήλωση συμπληρώνονται και οι 2 στήλες του εντύπου Ε1 (Υπόχρεου και συζύγου) πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει συμπληρωμένη και η ένδειξη στο πεδίο Έγγαμος στον Πίνακα 1.
2. Προσοχή! Οι σύζυγοι-γυναίκες που δηλώνουν ανεπάγγελτες, εάν έχουν εισόδημα από ενοίκια, υποχρεωτικά πρέπει στη δήλωση να αναγράφουν τον ΑΦΜ τους, διαφορετικά δεν θα γίνει εκκαθάριση και η δήλωση θα επιστραφεί.
3. Η ανύπαντρη γυναίκα συμπληρώνει τα στοιχεία της δήλωσής της στη στήλη «Υπόχρεου» και όχι στη στήλη «Της συζύγου». Το ίδιο και η χήρα γυναίκα -που υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά ως κληρονόμος φορολογουμένου που απεβίωσε - συμπληρώνει τα ποσά της δήλωσης στη στήλη «Υπόχρεου».
4. Αν ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης ασκεί ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα (γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος κ.λπ.), η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης. Εάν μετέχει σε προσωπική εταιρεία, ΕΠΕ, κοινοπραξία, κοινωνία κ.λπ. η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία του και όχι η έδρα της επιχείρησης.
5. Αν τυχόν έχει καθυστερήσει η παραλαβή κάποιου δικαιολογητικού που υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υποβληθεί το δικαιολογητικό που λείπει.
6. Δικαιολογητικά δαπανών, όπως τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ. πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του νόμου.
7. Για τα πρόσωπα που γράφονται πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση χρειάζεται να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη ή βεβαίωση που να αποδεικνύει το γεγονός. Τέτοια πρόσωπα μπορεί, για παράδειγμα, να είναι η σύζυγος, οπότε χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γάμου, ή τα παιδιά, οπότε χρειάζεται να υποβληθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης.
8. Μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 συμπληρώστε και συνυποβάλλετε το έντυπο Ε3, με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.
9. Οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστό Ε3, στην περίπτωση που και οι δυο έχουν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχείρηση.
10. Η αναγραφή διεύθυνσης επαγγέλματος στο Ε1 είναι υποχρεωτική από όσους αποκτούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχείρηση.
11. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία (όπως επωνυμία, έδρα) δηλώνονται στο μητρώο της εφορίας πριν την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος, αλλιώς δεν γίνεται δεκτή. Δεν μπορείτε φυσικά να κάνετε διορθώσεις στοιχείων πάνω στο έντυπο.
12. Αν έχετε ατομική εμπορική επιχείρηση σε οικισμό με λιγότερους από 1.000 κατοίκους (πλην τουριστικής) μη ξεχάσετε να σημειώσετε την ένδειξη «Χ» στον κωδικό 017 του Ε1. Θα έχετε πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις.
13. Ακαθάριστα έσοδα, φορολογητέα καθαρά κέρδη, παρακρατούμενος φόρος και άλλα βασικά ποσά συμπληρώνονται στο Ε1, αφού η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται βάση του εντύπου αυτού.
14. Στο Ε3 αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες που είχαν το 2007 οι επιτηδευματίες και βάσει των οποίων προκύπτουν τα καθαρά φορολογητέα κέρδη.
15. Όσοι επιλέξουν τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης θα πρέπει στον πίνακα Ι του Ε3 να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη τους.
16. Με το λογιστικό σύστημα (ακαθάριστα έσοδα μείον δαπάνες) προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ.

Φόρος

17. Ο υπολογισμός του φόρου για τους εισοδηματίες, εμποροβιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες θα γίνει με το νέο αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ.
Στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 10.500 έως τα 12.000 ευρώ εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής 15%. Στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 12.000 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου είναι μειωμένος σε 29%. Πάνω από τα 30.000 ευρώ και μέχρι τα 75.000 ευρώ ισχύει συντελεστής μειωμένος από 40% σε 39%, ενώ πάνω από τα 75.000 ευρώ διατηρείται το 40%.
18. Το αφορολόγητο όριο αυξάνει 1.000 ευρώ για ένα προστατευόμενο παιδί, 2.000 ευρώ για δυο παιδιά και 10.000 ευρώ για τρία παιδιά, με προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον παιδί.
19. Έκπτωση φόρου έως 240 ευρώ ισχύει για όσους δηλώσουν δαπάνες ενοικίων κύριας κατοικίας και διδάκτρων.
20. Στα 1.200 ευρώ ανέρχεται το ανώτατο όριο έκπτωσης από το εισόδημα της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής.
21. Έκπτωση έως 700 ευρώ από το εισόδημα για δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου.
22. Από το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα θα αφαιρεθεί το 40% των δαπανών που έχουν καταβληθεί κατά το διάστημα από 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 σε κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ταβέρνες, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια κ.λπ. καθώς και σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και λοιπούς επαγγελματίες για επισκευές και συντηρήσεις οικοδομών. Το ανώτατο όριο της αξίας των αποδείξεων που μπορούν να προσκομισθούν με τη φορολογική δήλωση είναι τα 20.000 ευρώ.