ΕΡΤ

Παρασημοφόρηση του κ. Κων/νου Βουνάτσου


Παρασημοφόρηση του κ. Κων/νου Βουνάτσου
Κατά τη διάρκεια μιας τελετής στην Πρεσβευτική κατοικία της Γαλλίας, στις 19 Φεβρουαρίου 2008, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Christophe Farnaud, απένειμε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Εθνικού Τάγματος Αξίας στον Διευθυντή της εταιρίας ALSTOM TRANSPORT, κ. Κωνσταντίνο Βουνάτσο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βουνάτσος, Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας (CCEF), εισήλθε στην ALSTOM το 1970. Υπεύθυνος πολλών θυγατρικών του ομίλου, είναι, από το 1974, Διευθυντής της εταιρίας ALSTOM TRANSPORT GRECE.