ΕΡΤ

Προθεσμία έως 24 Ιουνίου για τις ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις

Τελευταία ημέρα είναι σήμερα, Τρίτη, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων που έχουν επιλέξει το ταχυδρομείο ή τη χειρόγραφη υποβολή απευθείας στην Εφορία.

Όσοι επιλέξουν να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά έχουν περιθώριο ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους να το πράξουν ως τις 24 Ιουνίου. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην εφημερίδα "Το Βήμα" ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Δ.Αναγνωστόπουλος , όσοι το επιθυμούν και δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία Τaxisnet μπορούν να προχωρήσουν και να λάβουν τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης εντός πέντε ημερών.

Όσοι επιλέξουν το Ιnternet έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν επιπλέον μείωση φόρου 118 ευρώ.

Η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι, από το προηγούμενο έτος, ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 και αντιστρόφως.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών, με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαρισθεί.

Επίσης, ο πολίτης ενημερώνεται αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου και, κυρίως, εκτυπώνει εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και οι δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

Ωστόσο, τα δικαιολογητικά και οι διάφορες βεβαιώσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος για να συμπληρώσει τη δήλωση θα πρέπει να τηρούνται στην οικία του ώστε, αν ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Εφορία, να προσκομιστούν άμεσα.


2/6/2009
Πηγή: www.in.gr