ΕΡΤ

Αναχρηματοδότηση δανείων με εγγύηση από το Δημόσιο

Tην επέκταση του ευεργετήματος για χορήγηση της εγγύησης του Δημοσίου στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και για παλαιά δάνεια, προωθεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Yπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης έως και του 50% παλαιών συμβάσεων, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για δάνεια επιχειρήσεων μετά την προχθεσινή θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Παράλληλα, καταρτίζονται συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες θα καθιστούν κύριο αποδέκτη της διπλής ευνοϊκής ρύθμισης της κυβέρνησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Μάλιστα, αρμόδιοι παράγοντες τόνιζαν χθες ότι θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην αναλωθεί το ποσό των εγγυήσεων σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων μονάδων. Eτσι, σχεδιάζονται περιορισμοί που θα διασφαλίζουν την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Oπως εκτιμάται, κάτι τέτοιο θα μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση ενός χρονικού ορίου (π.χ. 6 μήνες) εντός του οποίου θα παρέχονται οι εγγυήσεις αποκλειστικά για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 άτομα και μόνο μετά τη λήξη της περιόδου αυτής θα μπορούν να ωφεληθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί τις επόμενες ημέρες τα δάνεια που θα συναφθούν και θα εντάσσονται στο πακέτο των εγγυήσεων του Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

- Την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

- Την αποπληρωμή ομολογιακών δανείων.

- Την κάλυψη ποσοστού έως και 50% υφιστάμενων οφειλών δηλαδή την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων.

Ακόμη, στην απόφαση δεν θα υπάρχει διάκριση για το είδος και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, αν και στόχος του Yπουργείου Οικονομίας είναι να μπορέσουν να δανειοδοτηθούν παραδοσιακοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας (π.χ. γουνοποιία, ιχθυοκαλλιέργειες, κ.λπ.).


5/6/2009
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ