ΕΡΤ

Ελεγχοι σε 17.802 εταιρείες με αθεώρητα φορολογικά στοιχεία


Σε φοροελεγκτικό κλοιό μπαίνουν 17.802 επιχειρήσεις που τηρούν αθεώρητα φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή λιανικής, τιμολόγια, κ.λπ.) καθώς εντοπίστηκαν να χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, χρησιμοποιούσαν το ευνοϊκό μέτρο της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων όχι μόνο «παράνομα», αλλά και ως μέσο για να φοροδιαφεύγουν.Συγκεκριμένα, «πιάστηκαν» να έχουν οφειλές πάνω από 6.000 ευρώ και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Παραβάσεις, για τις οποίες η Εφορία απαγορεύει στον επιχειρηματία να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, αν δεν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους με τον κλασικό τρόπο, στις ΔΟΥ ελέγχονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά και για τα ασφαλιστικά τους χρέη σε κάθε θεώρηση.

Αυτοέλεγχος
Αντίθετα οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, αφού ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοελέγχου. Για να συνεχίσουν να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία ελέγχουν οι ίδιες και όχι η εφορία αν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες, δηλαδή αν έχουν χρέη ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος, κ.λπ.

Ο αυτοέλεγχος γίνεται στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους. Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου -έκτου- μήνα χωρίς καμία συνέπεια).

«Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται το ευνοϊκό μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων να μην πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς», δηλώνει ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Δημ. Αναγνωστόπουλος.


22/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: