ΕΡΤ

Εφορία: Δεν παραγράφονται οι χρήσεις 2000 - 2003

Σε φοροελεγκτικό κλοιό θα βρεθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2010 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έκλεισαν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προλάβει να ελέγξει τις ανέλεγκτες χρήσεις των ετών 2000 - 2003 παρέτεινε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009.Οπως ορίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2009, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2003) είτε πρόκειται για προθεσμίες, οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001 και 2002, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία).

Επίσης, η παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων) καθόσον από τον νόμο δεν γίνεται διάκριση ή εξαίρεση.

Ειδικά, όσον αφορά τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, στις 30 Ιουνίου 2010 λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997,1998 και 1999 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποθέσεων των ετών 2003 και 2004.


10/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: