ΕΡΤ

Πώς θα εισπραχθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Στο στόχαστρο 500.000 οφειλέτες

Κυνήγι σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου εξαπολύει εν μέσω προεκλογικής περιόδου η εφορία υπό το βάρος της «μαύρης τρύπας» των εσόδων προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ.
Οι οφειλέτες που «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, ενώ με ποινή φυλάκισης απειλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Κυνήγι σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου εξαπολύει εν μέσω προεκλογικής περιόδου η εφορία υπό το βάρος της «μαύρης τρύπας» των εσόδων προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες που «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, ενώ με ποινή φυλάκισης απειλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Αντώνης Μπέζας, αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών δύο μήνες μετά τη λήξη της ευνοϊκής ρύθμισης. Μόλις την περασμένη εβδομάδα απέστειλε σε όλες τις εφορίες εγκύκλιο με συγκεκριμένες οδηγίες για την είσπραξη 1,8 δισ. ευρώ από περίπου 500.000 οφειλέτες.

Αγωνία για τα έσοδα
Στο στόχαστρο των εφοριών θα βρεθούν και οι συνυπόχρεοι των οφειλετών, όπως σύζυγοι και κληρονόμοι. Σημειώνεται ότι το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών ανέρχεται στα 20 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται περίπου τα μισά δηλαδή 8-10 δισ. ευρώ. Για φέτος, το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι με τη βοήθεια των ιδιωτών ελεγκτών της Pricewater­house & Coopers θα εισπράξει 1,8 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει:
1. Ενεργοποίηση των Γραφείων Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. που αναλαμβάνουν να:
Εντοπίζουν τα πρόσωπα που είναι συνυπόχρεα με τον αρχικό οφειλέτη στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Ως συνυπόχρεα πρόσωπα θεωρούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σύζυγοι για οφειλές του άλλου συζύγου, οι κληρονόμοι για χρέη των κληρονομούμενων, οι διευθυντές, οι εταίροι και διαχειριστές για χρέη επιχειρήσεων, οι αγοραστές ακινήτων για οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη κ.λπ.
Παρακολουθούν τη συμμόρφωση των οφειλετών στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Μόλις διαπιστωθεί ότι η μη καταβολή μιας μηνιαίας δόσης οι εφοριακοί θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους οφειλέτες.
Επικοινωνούν γραπτώς, τηλεφωνικά ή προφορικά με τους οφειλέτες ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα για την είσπραξη της οφειλή μόλις αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη.
Στείλουν γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους πτωχούς οφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς το Δημόσιο με την οποία θα τους ενημερώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ευνοϊκό εξωπτωχευτικό συμβιβασμό των χρεών τους.

2. Άμεση λήψη των αναγκαίων (διοικητικών - αναγκαστικών - δικαστικών) μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών που δεν πληρώνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ή δεν συμμορφώνονται στις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ή δεν εντάχθηκαν στην πρόσφατη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών για την οποία η προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.
Η λήψη των αναγκαστικών μέτρων θα γίνεται χωρίς διακρίσεις με αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το ύψος της οφειλής, την παλαιότητα αυτής ή το είδος της. Ανάλογα με την περίπτωση θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
Για μικρού ύψους οφειλές θα γίνεται κατάσχεση στα χέρια τρίτων.
Σε περίπτωση πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης θα εκδίδεται για ακίνητο ελεύθερο βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής.
Το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.
Σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα θα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή.
Σε περιπτώσεις οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) θα επιλέγεται η κατάσχεση χρηματικών ποσών που τους οφείλουν οι πελάτες τους.
Σε περιπτώσεις οφειλετών που είναι κατ’ επανάληψη μη συνεπείς, μεταξύ των μέτρων είσπραξης μπορεί να περιλαμβάνονται η κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή η κατάσχεση χρηματικών ποσών που βρίσκονται σε λογαριασμούς καταθέσεων των οφειλετών, καθώς και οι κατασχέσεις ποσοστών 25% από μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά βοηθήματα, 20% από ημερομίσθια και 50% από εφάπαξ βοηθήματα λόγω συνταξιοδότησης που τυχόν λαμβάνουν οι οφειλέτες.
Οι κατασχέσεις αυτές θα γίνονται χωρίς να προηγείται η ενημέρωση των οφειλετών. Οι κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων επιτρέπεται να γίνονται μόνο εφόσον οι αποδοχές αυτές είναι υψηλότερες των 1.000 ευρώ το μήνα.

3. Ποινική δίωξη εναντίον όσων οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 10.000 ευρώ και δεν τα έχουν ρυθμίσει. Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλέτες θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, ενώ ειδικά αν πρόκειται για χρέη από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή για χρέη από ΦΠΑ ή φόρο μισθωτών υπηρεσιών, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης θα φθάνει το ένα έτος.
Πάντως, οι διαδικασίες των ποινικών διώξεων θα αναστέλλονται εφόσον οι οφειλέτες προσέρχονται στην εφορία και υποβάλουν αιτήσεις για την υπαγωγή τους σε διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ή σε ρυθμίσεις.

4. Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητο ελεύθερων βαρών σε περιπτώσεις χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα αλλά είναι μεγάλου ύψους, δυσανάλογου σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

5. Συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα αναλάβουν το ρόλο ντετέκτιβ και θα παρακολουθούν υποθέσεις οφειλετών άνω των 50.000 ευρώ. Συγκεκριμένα θα παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους, θα ερευνούν για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων ή των συνυπόχρεων προσώπων ή απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου ή τρίτων και θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία είσπραξης της οφειλής του κάθε οφειλέτη χωριστά.

6. Πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε προσωρινός ή τακτικός φορολογικός έλεγχος σε μια επιχείρηση, ο αρμόδιος ελεγκτής θα ενημερώνεται από το δικαστικό τμήμα της Δ.Ο.Υ. για το ύψος των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελεγχόμενου. Με το που θα ξεκινά ο φορολογικός έλεγχος, ο ελεγκτής θα ενημερώνει τον ελεγχόμενο για τις οφειλές του και θα ζητά να προβεί στην τακτοποίησή τους εντός εύλογου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Ο ελεγκτής θα ερευνά και θα εντοπίζει με βάση όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν στοιχεία (βιβλία επιχείρησης, υποβληθείσες δηλώσεις κ.λπ.) όλες τις τυχόν απαιτήσεις του ελεγχόμενου από πελάτες του ή από φορείς του Δημοσίου. Εάν διαπιστώνει ότι το ύψος των απαιτήσεων δεν καλύπτει το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών οφείλει να καταγράφει καί τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
Στη συνέχεια πρέπει να γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της καταγραφής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να κινούνται εναντίον του οφειλέτη όλες οι διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

7. Επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ (βασικές βεβαιωμένες οφειλές) που δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση ή έχουν υπαχθεί αλλά και οι οφειλέτες που απώλεσαν τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων, βρίσκονται στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού και θα αντιμετωπίσουν προσωρινό ή προληπτικό έλεγχο.

Kαι οι σύζυγοι
Στο στόχαστρο των εφοριών θα βρεθούν και οι συνυπόχρεοι των οφειλετών, όπως σύζυγοι και κληρονόμοι.

Το ύψος των οφειλών
Σημειώνεται ότι το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών ανέρχεται στα 20 δισ.ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται περίπου τα μισά δηλαδή 8-10 δισ. ευρώ.
Για φέτος το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι με τη βοήθεια των ιδιωτών ελεγκτών της Pricewater­house & Coopers θα εισπράξει συνολικά 1,8 δισ. ευρώ.

Tο σχέδιο είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών
1. Eνεργοποίηση των Γραφείων Eίσπραξης Ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.O.Y.
2. Eντοπισμός των συνυπόχρεων προσώπων (σύζυγοι, κληρονόμοι, διευθυντές, αγοραστές ακινήτων για οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη).
3. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των οφειλετών στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων.
4. Aμεση λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, πλειστηριασμοί ακίνητων).
5. Ποινική δίωξη σε όσους χρωστούν άνω των 10.000 ευρώ.
6. Προσημειώσεις σε ακίνητα ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
7. Παρακολούθηση οφειλετών με χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
8. Προσωρινός ή προληπτικός φορολογικός έλεγχος σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ.

8/9/2009
Πηγή: www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: